Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Vianen: Ouderinitiatief stichting de Iris, woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking.

Logo De Iris

Stichting de Iris is een ouderinitiatief in Vianen die als doel heeft een woonvorm op te zetten voor verstandelijk (al dan niet gecombineerd met lichamelijke handicap) gehandicapte bewoners. Een woonvorm waarbinnen ‘beschermende muren veiligheid en huiselijkheid wordt geboden en waar ruimte is voor ontplooiing, recreatie en ontspanning.’ Besloten beschermend, maar ook open en tussen de mensen van de buurt waarin de woning is geplaatst. De bewoners wonen er begeleid zelfstandig. Een woonvorm met grote betrokkenheid van de ouders en vertrouwde gezichten, met professionele 24-uurs zorg.

Begeleiding Het verschil met een instelling is dat hier de bewoners wonen in een eigen appartement (slaapkamer, badkamer, woonkamer) met een gezamenlijke woonkamer en keuken, tuin. De begeleiding is door de stichting ingekocht. De stichting heeft dus zeggenschap over de professionele hulp die geboden wordt. De huur wordt betaald uit de Wajong uitkering van bewoners, de zorg wordt gefinancierd uit het ZZP. Er wordt bij de stichting betrokkenheid gevraagd door de ouders. Je kunt dan denken aan verschillende werkgroepen of bestuursfuncties waar ouders gevraagd worden aan deel te nemen.

MEE Het bestuur heeft intensief contact met de organisatie MEE in Utrecht, die grote kennis heeft op het gebied van wet- en regelgeving, financiering en het maken van projectplannen. Inmiddels heeft Stichting de Iris intensief contact met Lekstede Wonen en de Gemeente Vianen. Er zal een zorglandschap gebouwd worden in polder Bloemendaal in Vianen. De bouw start medio 2019 en zal gereed zijn medio 2020. Daarbij wordt de stichting ondersteund door een Comité van Aanbeveling. Wie daar actief zijn kan je lezen op de website van Stichting de Iris.

Belangstellenden Els (voorzitter): Voor ons is nu belangrijk om te weten of er meer ouders zijn die belangstelling hebben voor dit initiatief en een woonvorm zoeken voor hun zoon of dochter met een beperking. Als we straks concrete plannen gaan maken is het goed te weten hoeveel bewoners er eventueel zullen zijn. Het is overigens niet alleen een woongroep voor jong volwassenen met het Syndroom van Down. We zoeken juist diversiteit. Op onze website staat een bewonersprofiel. De bewoners dienen minimaal 18 jaar te zijn”.

Belangstellenden kunnen zich melden door een mail te sturen of zicht te oriënteren op onze website.