Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Soest: Stichting ’t Fierhuis zoekt per 1 december 2022 een nieuwe bewoner.

Logo 't FIerhuis

Stichting ’t Fierhuis is een ouderinitiatief voor mensen met een matig verstandelijke beperking.

’t Fierhuis is een ouderinitiatief dat in 2005 in Soest is gestart, met als missie een veilige en fijne plek voor de bewoners te creëren en waar bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen midden in de Soester samenleving . De bewoners wonen op 1 na allemaal vanaf het begin in de woongroep. Niet alleen de bewoner maar ook de ouder(s) moet(en) passen in en bijdragen aan de woongroep d.m.v. het vervullen van functies en/of taken.

’t Fierhuis ligt naast het winkelcentrum Soest-Zuid, te bereiken via een doodlopende weg.

Er zijn 12 appartementen van rond de 40m2 met een eigen keukenblok, douche- en slaapruimte. De appartementen worden via de Stichting gehuurd van Eemland Wonen en de zorg wordt via vanuit de collectieve PGB’s ingekocht bij zorgaanbieder Amerpoort. De extra Toeslag Woon Initiatief wordt naast de zorg ook gebruikt voor de algemene zorginfrastructuur (bijdrage in servicekosten, nutskosten e.d.), en bekostiging/vervanging van algemene zaken, zoals o.a. de eigen auto en gezamenlijke apparatuur.

Er is 24-uurs begeleiding in het huis, behalve maandag-vrijdag tussen 11.00-14.00 uur, wanneer de bewoners hun dagbesteding hebben. ’s Nachts is er een slaapwacht aanwezig.

Tevens is er een grote kelder, waar groepsactiviteiten en feestjes plaatsvinden en waar de vergaderingen van bestuur en Raad van Vertegenwoordigers worden gehouden.

De bewoners (momenteel 6 mannen en 5 vrouwen) zijn verdeeld over 2 groepen van 6 en hebben ieder een gemeenschappelijke huiskamer en keuken, waar meestal per groep gezamenlijk wordt gegeten. De huidige leeftijden variëren van 36 tot 46 jaar. Er zijn 6 bewoners met het Down-syndroom. De huidige zorgzwaarte varieert tussen ZZP 2 en 7. Een nieuwe bewoner dient te beschikken over een WLZ-indicatie, een daarbij passend PGB en een inkomen (Wajong) en dagbesteding. Voor nieuwe bewoners is minimaal ZZP 4 noodzakelijk.

Er is een plaats beschikbaar in een appartement op de 1e verdieping. Er is geen lift, een nieuwe bewoner dient wel mobiel te zijn en daarnaast is een voorwaarde dat de nieuwe bewoner qua leeftijd bij de ondergrens van de bewonersgroep aansluit (niet ouder dan 39 jaar).

Bij aanmelding vindt een selectieprocedure plaats, waarbij naast de zorgcommissie van ‘t Fierhuis ook de zorgaanbieder betrokken is.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden of info opvragen bij secretaris Jolanda Kok via de email of T: 06-13858656.

Nadere informatie, o.a. een woonprofiel, is te vinden op onze website.