Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Veenendaal: Het Mooi Leven Huis Veenendaal zoekt per 2024 thuisgenoten.

Logo Mooi levenhuis veenendaal

Een Mooi Leven is bij ons in ieder geval voorspelbaar en prikkelafgestemd. Ons wooninitiatief is er daarom vooral voor mensen met een verstandelijke beperking met een complexe zorgvraag op het gebied van prikkelverwerking, contact en communicatie.

De bewoners hebben autonome behoeften en geven zelf richting aan hun leven, ook voor dat deel waarvoor zorg nodig is. Dit initiatief is gestart in 2019 en werd vertraagd door de Coronacrisis. Nu gaat het in stevige stappen voorwaarts. Ouders/verwanten zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het project en blijven na de realisatie actief betrokken. Het huis komt in Veenendaal of directe omgeving. De locatie is in onderzoek. Iedere bewoner krijgt een eigen studio (incl. keukenblok en badkamer). Daarnaast komen er gezamenlijke woonkamers en keukens en ruimtes voor dagbesteding. Het huis wordt ontwikkeld samen met Stichting Nabij netwerk en is een ouderinitiatief 3.0: Zorg en wonen wordt door een te betrekken zorgaanbieder in natura geleverd, terwijl ouders en bewoners wel de regie behouden, en samenwerking met zorg-professionals gebaseerd is op gelijkwaardigheid. Stichting Nabij netwerk heeft hiervoor de basis gelegd en begeleidt meer dan 25 initiatieven.

De bewonersgroep is een diverse groep mensen met een verstandelijke beperking, met een WLZ-indicatie (ZZP/VG 5 t/m 8) voor wie structuur, een prikkelarme omgeving, duidelijkheid en voorspelbaarheid voorwaarden zijn voor een goed leven. We gaan uit van een aantal kleinere eenheden voor in totaal 30 bewoners.

Er zijn nog meerdere plekken beschikbaar.

Aanmelden kan via de website van het Mooi Leven Huis Veenendaal. De selectie van bewoners gebeurt op basis van datum inschrijving en samenstelling van de groep.

Wilt u meer weten over ons Mooi Leven Huis? Bekijk dan de informatie op onze website of neem contact op met Marcel Kaijen, per email of  T  06-30463348,