Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Maasdijk: Stichting Ons Buitenhuis zoekt nieuwe bewoners!

Logo Stichting Ons Buitenhuis wonen met zorg

Stichting Ons Buitenhuis is een ouderinitiatief voor jongvolwassenen met een instroomleeftijd tussen de 18 tot en met 30 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme.

Ons Buitenhuis heeft een duidelijk visie wat zij voor de bewoners wil. Het moet een veilige plek zijn waar jongvolwassenen, zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden en waar zij, ondanks hun beperking, geaccepteerd worden zoals zij zijn. De zelfredzaamheid in algemene dagelijkse levensverrichtingen van de bewoners is groot. Zij wonen zelfstandig, er is altijd begeleiding aanwezig die hen kan ondersteunen. Hierdoor is er te spreken op begeleiding op aanvraag en op afstand. Op het gebied van sociale interactie houden de medebewoners contact met elkaar. Aangezien er begeleid zelfstandig gewoond wordt, wordt ook gestreefd naar het vormgeven van een eigen leven naast het leven met medebewoners. Bewoners moeten in staat zijn hulp te vragen wanneer zij vastlopen. Wij hebben een eigen zorgteam samengesteld dat 24/7 begeleiding biedt met een professionele gedragsdeskundige, persoonlijk begeleiders en begeleiders. Het huis staat middenin de samenleving. De nabije omgeving is groen, rustig en op loopafstand van het winkelcentrum.

Bij Stichting Ons Buitenhuis wonen jong volwassenen die behoefte hebben aan langdurige begeleiding om hun leven vorm te geven. De doelgroep omvat enerzijds bewoners met een lichte verstandelijke beperking (LVB) met een Intelligentie Quotiënt (IQ) vanaf 50. Anderzijds wonen er bewoners met een gemiddelde intelligentie (IQ van 100), met bijkomende problematiek. De focus ligt op het individu zodat de bewoners zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden met behoud van hun eigen identiteit. Woonkosten (huur- service- en maaltijdkosten) kunnen betaald worden vanuit de Wajong uitkering of loon. De benodigde verzorging en begeleiding wordt door de bewoners ingekocht via het persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Wij zijn op zoek naar bewoners met een licht tot matig verstandelijke beperking welke in het bezit zijn van een VG ZZP 3, 4, 5 of 6 i.c.m. WLZ PGB. De instroomleeftijd van de bewoners is tussen de 18 en 30 jaar.

U kunt zich aanmelden via het telefoonnummer 0174-404353 of via ons mailadres 

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website bij Jade van Bodegom.

Bij wederzijds interesse plannen we graag een afspraak in om nader kennis te maken en informatie uit te wisselen.