Wonen zonder beperking

Noordwijk: Stichting Tulpenborgh zoekt nog 1 nieuwe bewoner.

Logo Stichting Tulpenborgh

Stichting Tulpenborgh in Noordwijk is een kleinschalige woonvoorziening in oprichting en zoekt nog 1 nieuwe bewoner.

Stichting Tulpenborgh wordt een warme, prettige woonvoorziening voor 8 jong volwassenen met een zorgniveau VG 3 / VG 4 waarin ieders zelfontplooiing wordt gestimuleerd en begeleid.

In Noordwijk aan de Van der Mortelstraat, wordt een appartementengebouw gerealiseerd door Projectontwikkelaar Sedos.

gebouw-tulpenborg.jpgAanvang bouw 2021. Deze nieuwbouw staat in een woonwijk met winkels, fiets-sportmogelijkheden, OV en nabij het strand.

Wij huren de begane grond en onze 8 appartementen met tuin zullen bekostigd worden uit de Wajonguitkering of loon, gebruikmakend van huursubsidie. Tevens is er een gemeenschappelijke huiskamer/keuken /fietsenstalling en een slaapruimte voor de zorg.

Een professionele zorgverlener biedt de zorg en begeleiding. De kosten worden gefinancierd uit het PGB /WLZ.

Doel is de bewoners binnen een kleinschalige begeleide woongemeenschap de mogelijkheid te bieden zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Waar ruimte is voor privacy van de bewoners maar waar ook voldoende contactmomenten zijn ter bevordering van de sociale omgang met elkaar.

Stichting Tulpenborgh is een ouderinitiatief en dus verwachten wij van de ouders/vertegenwoordigers enthousiasme en betrokkenheid in deze fase van oprichting en het gezamenlijk onderhouden in de jaren hierna.

Momenteel bestaat de groep uit 7 bewoners. 

De groep kenmerkt zich door:

 • Geen gedragsproblematiek.
 • Jong volwassen.
 • Loyaal naar elkaar, trots op eigen kunnen en nog volop in ontwikkeling. 
 • Beschikken over voldoende sociale vaardigheden om in een groep te kunnen functioneren.
 • Kunnen zich begeleidbaar opstellen richting ‘ professionele begeleiders’.
 • Hebben vanuit de PGB recht op begeleiding bij: persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding en wonen.

Wij zoeken een kandidaat die voldoen aan onderstaande criteria:

 • Zorgbehoefte VG 3 of VG 4
 • Kunnen functioneren in een groep
 • Matchen met de huidige groep
 • Kunnen / willen daarnaast zo zelfstandig mogelijk zijn in eigen appartement
 • Overdag naar werk of dagbesteding gaan
 • Bij voorkeur dames tussen de 18 en 35 jaar om een evenwichtige verdeling tussen man/vrouw na te streven

Procedure toelating nieuwe bewoner Tulpenborgh in 10 stappen

 1. mondeling/mail contact; de vraag wordt gesteld of een woonplek in Tulpenborgh mogelijk is.
 2. vragenlijst invullen; de ouders/wettelijk vertegenwoordigers geven duidelijke informatie.
 3. bespreken binnen de stuurgroep; op basis van het profiel van Tulpenborgh een voorstel om wel of niet door te gaan.
 4. dan ev. huisbezoek; er wordt een afspraak gemaakt om met elkaar verder kennis te maken nog zonder de aspirant bewoner.
 5. wel/niet verder doorzetten; van beide kanten kan de wens wel of niet verder te willen gaan, doorgegeven worden.
 6. kennismaking binnen de stuurgroep; bij een positieve beslissing wordt er met alle ouders kennisgemaakt. Relevante informatie over organisatie, financien, zorgaanbieder en werkwijze wordt uitgewisseld.
 7. wel/niet verder doorzetten; van beide kanten kan de wens wel of niet verder te willen gaan, doorgegeven worden
 8. kennismaking met de andere aspirant bewoners; bij een positieve beslissing wordt de nieuwe aspirant bewoner uitgenodigd deel te nemen aan een gezamenlijke activiteit.
 9. wel/niet verder doorzetten van beide kanten kan de wens wel of niet verder te willen gaan, doorgegeven worden.
 10. deelname aan Tulpenborgh:
  bij een positieve beslissing maken de nieuwe ouders/vertegenwoordigers deel uit van de stuurgroep en de aspirant bewoner maakt deel uit van de bewonersgroep.

De zorgverlener zet zich naast de ouders in, om van de nieuwe samenstelling weer snel een vertrouwde en veilige groep te maken.


Wilt u meer weten over ons ouderinitiatief neem dan een kijkje op onze website of stuur een email

Verder kunt u contact opnemen met een van onze contactpersonen:

 • mevr. R. le Clercq; T 06-43462327
 • dhr. A. P. Schippers; T 06-53637692