Wonen zonder beperking

Rijswijk (ZH) : Stichting Blauwe Parel start naar verwachting eerste kwartaal 2023

Logo Stichting de Blauwe Parel

De Blauwe Parel: Wonen en werken, met èn zonder beperking

De Blauwe Parel is een nieuw ouderinitiatief voor jonge mensen met een verstandelijke beperking (VG3 – 5)

Stichting de Blauwe Parel is een PGB- (ouder)initiatief voor jongvolwassenen met en zonder verstandelijke beperking, die willen wonen en werken in een vriendelijke en actieve omgeving. Integratie en participatie zijn sleutelwoorden voor onze woongroep in oprichting.

In een complex van winkels en 135 luxe appartementen gaan onze bewoners in een apart deel van het gebouw 16 zelfstandige appartementen (42 m2) en twee gemeenschappelijke huiskamers betrekken. Ze gaan samenwonen met 4 studenten van de Haagse Hogeschool. Professionele zorg en begeleiding wordt verleend door Ipse de Bruggen . De zorg wordt betaald van het persoonsgebonden budget PGB.

We huren van een woningcorporatie, de huren liggen onder de huurgrens.
De bewoners van de Blauwe Parel hebben een eigen berging en een fietsenberging

Van onze bewoners verwachten we enige zelfstandigheid (bijvoorbeeld zelf boodschappen doen om eigen ontbijt en lunch te verzorgen), van ouders/vertegenwoordigers vragen we warme betrokkenheid. Werk en/of dagbesteding hebben is een must. 's Avonds koken en eten doen we gezamenlijk in de huiskamers
Van de studenten vragen we om eens per week -tegen betaling met pgb- een activiteit met de bewoners te ondernemen (van koken tot bioscoopbezoek),  zij verlenen verder geen zorg en begeleiding.

De Blauwe Parel wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd. Aanmeldingen zijn nog welkom, er zijn nog 2 plekken beschikbaar!

Wil je meer weten bekijk dan onze website of neem contact op via dit e-mailadres.