Wonen zonder beperking

Leidschendam: Stichting Hethuis vol, u kunt wel inschrijven op de wachtlijst.

Hethuis is een woon- en werklocatie voor 16 jongvolwassen (tussen ongeveer 18 en 30 jaar) met een lichte tot matige verstandelijke beperking en ernstig meervoudige beperking. Er zijn 20 tot 24 werkplekken.

Er is sprake van een heterogene groepssamenstelling in twee groepen van 8.

Het realiseren van een woon- en werklocatie waar jongvolwassenen met een beperking kunnen wonen en een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Hethuis biedt hen een veilige en passende woon- en werkplek, in een aangename omgeving. Er is sprake van scheiden van wonen en zorg.

De verwachting is dat de bouw start eind 2018 en gereed is midden 2019. Er zijn geen open plaatsen meer. Het is wel mogelijk uit kenbaar te maken bij Hethuis en u op een wachtlijst te laten zetten.

Ouders willen graag een rol blijven spelen in de verzorging van hun kind. Ze realiseren zich echter ook dat hun kind ook zonder hen passende en zorg van kwaliteit moeten ontvangen.

Hethuis heeft 16 ruime studio's met kitchenette en badkamer (±30m2), er is sprake van groepswonen en het sociale verkeer zal zich dus voornamelijk afspelen in de twee gemeenschappelijke woonkamers.

Hethuis zal huren van een vastgoedorganisatie en de zorg zal worden geboden door zorgaanbieder ASVZ.

Er is sprake van 2 groepen van 8 huisgenoten. De groepen zijn heterogeen samengesteld dat wil zeggen dat de ernst en aard van de beperkingen uiteenlopen. De zzp's lopen van af 4 tot en met 8.

Er zijn momenteel nog twee open plaatsen.

Wilt u zich bekend maken bij Hethuis voor een plaats op de wachtlijst dan is de eerste stap is het insturen van het belangstellingsformulier. Wij nemen dan contact met u op. Indien blijkt dat de belangstellende passend is dan kunnen wij uw kind plaatsen op de wachtlijst. Zodra er dan een plaats vrijkomt zullen wij u dit dan melden. Dan volgt er meestal een vrijblijvend huisbezoek door twee bestuursleden. Naar aanleiding van dit bezoek volgt er nog een bezoek van de orthopedagoog van de zorgaanbieder ASVZ aan dit laatste zijn kosten verbonden.

Stichting Hethuis
Migiel van Lier, T 070 386 06 76 Facebook