Wonen zonder beperking

Nieuwkoop: Stichting Inversa zoekt voor haar locatie nieuwe bewoners.

Inversa wil dat alle cliënten zich veilig, geliefd en geborgen voelen en dat zij zich naar draagkracht kunnen ontwikkelen als burger in de samenleving.

Stichting Inversa is in 2006 opgericht vanuit een ouderinitiatief. Er werd door ouders gezocht naar een veilige woonplek met mogelijkheden om hun kinderen zonder vrijheidsbeperkingen te laten wonen. Er werd een boerderij aangekocht in Woubrugge en daar wonen nu 11 jongeren. Enkele jaren geleden werd een tweede boerderij aangekocht in Nieuwkoop. Op beide boerderijen zijn er dieren om te verzorgen en een moestuin, alle activiteiten vinden op de boerderij plaats. Daarnaast wordt er iedere dag veel gewandeld en gefietst. Achterliggende gedachte is dat bewegen stress verminderend werkt. Ouders en het netwerk om de cliënten heen zijn zeer betrokken en organiseren zelf ook de nodige activiteiten, waaronder klusdagen op de boerderij. De boerderijen hebben gemeenschappelijke ruimtes en iedere bewoner heeft zijn eigen slaapkamer. De begeleiding is opgeleid in zorg en in dienst van Stichting Inversa.

De groep in Woubrugge bestaat uit 6 cliënten in de Boerderij en 5 cliënten in het Zomerhuis in de leeftijd van 18 tot 54 jaar. Op de boerderij in Nieuwkoop wonen 3 vrouwen en 2 mannen. De leeftijd ligt hier tussen 20 en 54 jaar. De groep is divers van samenstelling, met verschillende ontwikkelingsniveaus, maar sluit wel aan op elkaar. Voor financiering van de zorg dient men te beschikken over een PGB WLZ Indicatie met verblijf met een zorgzwaarte 5-7. Woonkosten zijn gescheiden, cliënten betalen huur voor de eigen kamer, servicekosten en overige kosten zoals voeding.

De open plaatsen zijn in de boerderij in Nieuwkoop. De slaapkamers bevinden zich de eerste etage.

Na aanmelding zal een eerste gesprek plaats vinden met de manager zorg om kennis e maken met elkaar en de zorgvraag in kaart te brengen. Ook zullen de uitsluitingscriteria worden besproken. Daarna zal een bezoek worden gebracht in de thuissituatie, waarna verdere afspraken gemaakt kunnen worden over een vervolgtraject.

Bekijk meer informatie op onze website of op onze facebook pagina

Marijke Nieuwenhuijsen
, manager zorg, T 0652538461