Wonen zonder beperking

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (regio): Stichting Villa Gewoon Bijzonder zoekt bewoners.

Stichting Villa Gewoon Bijzonder zoekt bewoners voor hun woonvoorziening ( in oprichting) binnen een van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

Stichting Villa Gewoon Bijzonder (VGB) is een wooninitiatief van drie paar ouders. Doel van de Stichting is het realiseren van een kleinschalige woonvoorziening voor jongeren met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB).

Het ouderinitiatief VGB is begin 2016 gestart. De betrokken ouders willen dat de woonomgeving voor hun zeer kwetsbare kinderen hetzelfde biedt als de veilige thuisomgeving die zij al die jaren ervaren hebben.

VGB staat voor kwalitatief en kwantitatief goede zorg en begeleiding. Zij biedt 24 uur per dag, 7 dagen in de week zorg en begeleiding op maat met nadruk op inherente waardigheid voor de bewoners. De zorg en begeleiding is intensief (1 op 2,5). Er komt een wakende nachtwacht.

Naast het wonen is er interne dagbesteding, individueel of in groepsverband.

Het streven is om de zorg en de dagbesteding af te nemen van Syndion.

De woning zal naast de persoonlijke kamers beschikken over twee ruime huiskamers. In de woning zijn verder alle voorzieningen aanwezig die nodig zijn voor de intensieve verzorging en het woonplezier van de bewoners.

Het is een ouderinitiatief, dus van de ouders wordt verwacht dat zij betrokken zijn en enthousiast mee helpen de woning te realiseren.

Er zijn twee groepen van 5 bewoners. De bewoners zijn meervoudig complex beperkt en(bij aanvang) tussen de 16 en 30 jaar. Er is sprake van een combinatie van lichamelijke en verstandelijke beperking (meervoudig) en van zintuigelijke beperkingen (complex). Allen zijn ( in meer of mindere mate) rolstoel gebonden. Kenmerkend voor deze doelgroep is de volledige zorgafhankelijkheid, beperkte of moeizame communicatie en het geheel of gedeeltelijk ontbreken van een actie of passieftaalbegrip.

Alle zorgkosten (personeel) worden via het PGB gefinancierd. Nodig is een PGB indicatie van minimaal VG5 of VG8, aangevuld met een meerzorgindicatie.

Er is nog plaats voor 6 bewoners vanuit de hierboven beschreven doelgroep.

Om veilig en prettig te wonen moeten de bewoners een goede match met elkaar hebben. VGB heeft daarom een uitgebreid protocol voor de aanmelding van nieuwe bewoners. Een onderzoek door een orthopedagoog maakt hier onderdeel vanuit. Het bestuur van de stichting heeft de doorslaggevende stem in de besluitvorming.

Meer informatie is te vinden op onze website. Voor verder vragen kunt u contact opnemen met: Addie de Lange, T 06-28490672