Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Voorschoten: Stichting Voorschot zoekt per 1 januari 2024 een nieuwe bewoner

Logo stichting voorschot

De bewoners die in Villa Voorschot wonen hebben ASS en een VG-indicatie. Er is plek voor een bewoner met een VG 5, VG 6 of VG 7 indicatie. Het betreft wonen en dagbesteding met 24 -uurs begeleiding.

Stichting Voorschot is een ouderinitiatief en in 2013 opgericht met het doel voor 16 jonge mensen met autisme en een verstandelijke beperking een woon- en werkplek (dagbesteding)te realiseren. In 2015 is Villa Voorschot opengegaan.

In Villa Voorschot wonen twee groepen van elk 8 bewoners met 24-uurs begeleiding. Er zijn altijd twee begeleiders per 8 bewoners aanwezig en er is een slaapdienst.

Elke bewoner heeft een eigen studio met douche en wc. De leeftijd varieert van midden twintig tot begin 40 jaar. Het betreft groepswonen, er wordt samen gekookt en gegeten. Aan de andere kant wordt er aandacht gegeven aan de individuele behoeften van elke bewoner.

Er zijn bewoners die dagbesteding elders hebben en bewoners die binnen de Villa dagbesteding volgen: in de buitengroep of de servicegroep. Sommige bewoners zijn meer zelfredzaam dan anderen; zij kunnen bijvoorbeeld zelf boodschappen doen of naar huis gaan, anderen hebben daar (veel)begeleiding bij nodig.

De zorg wordt verleend door een professionele zorgverlener: ASVZ. Stichting Voorschot kiest voor ASVZ omdat zij voor hun bewoners actief zoeken naar mogelijkheden om een gewoon leven te leiden en deel te nemen aan het sociale leven in de eigen omgeving. Er zijn activiteiten die soms met een bewoner worden gedaan, soms met een paar bewoners samen en ook wel met de hele groep. Bewoners stemmen dit ook met elkaar en begeleiders af.

De zorg is PGB gefinancierd. Zorg en wonen zijn gescheiden. De bewoners hebben allemaal een Wajonguitkering. De woningen worden gehuurd van de woningcorporatie. Elke bewoner betaalt aan de stichting een maandelijks bedrag voor de huishoudkosten, zoals eten en energie.

Stichting Voorschot is georganiseerd in een stichting en een vereniging. In de vereniging zijn de ouders vertegenwoordigd en wordt meegedacht en over een aantal onderwerpen mee besloten door de ouders. Verder zijn er twee commissies waarin ouders vertegenwoordigd zijn: de commissie zorg en de commissie bouw.

De selectie van een bewoner gaat als volgt: Er wordt een huisbezoek gepland door ouders van Stichting Voorschot om informatie te geven over Villa Voorschot. Daar hoeft de kandidaat- bewoner niet bij te zijn. Daarna zullen de orthopedagoog en de teamleider van de zorgaanbieder ASVZ de kandidaat-bewoner en zijn ouders bezoeken en zij zullen samen met ouders bespreken of de bewoner passend wordt bevonden. Mocht hij of zij in een instelling wonen of dagbesteding hebben dan zal er ook, in samenspraak met de ouders van de kandidaat-bewoner, informatie worden opgevraagd en/of overlegd worden met de betrokken organisatie.

Meer weten over Villa Voorschot bekijk dan onze website of neem contact op met Pauline Hillen T: 06-52035044.