Wonen zonder beperking

Rijswijk: Wooninitiatief OUR HOUSE zoekt medebewoners

Our House is een door ouders opgericht kleinschalig zorg- en wooninitiatief met mogelijkheid voor dagbesteding voor 15 jong-volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel autisme. Locatie De Linden in Rijswijk Buiten.

In Our House zal een vast team professionele begeleiders van Ipse de Bruggen elke bewoner op zijn/haar afgestemde ondersteuning en zorg bieden bij de dagelijkse gang van zaken.

De verwachte oplevering van Our House nieuwbouwpand is eind 2021 begin 2022.

Onze toekomstige bewoners zullen allen een WLZ indicatie nodig hebben met ZZP 5,6 of 7 en 
mogelijk 8.

In Our House worden wonen en zorg bekostigd door:

 • De zorg wordt betaald vanuit het PGB van de bewoner.
 • Huur en kosten van levensonderhoud worden betaald vanuit de Wajong uitkering van de bewoner.

De kosten voor de inrichting van de algemene, gemeenschappelijke ruimtes worden gefinancierd door middel van fondsenwerving, donaties en een eigen bijdrage van de ouders van de bewoners.

Onze speerpunten:

 • Een permanent, levensloop bestendig huis.
 • Goed appartement, kwaliteit van huisvesting
 • Inrichting: gezellig huiselijk en vertrouwd
 • Kleinschalig, grote betrokkenheid van ouders
 • Meebeslissen door ouders (en bewoners) tijdens sollicitatieprocedure over het in dienst nemen van begeleiders. 
 • Deskundige ontwikkelingsgerichte zorg en veiligheid (nachtaanwezigheid)
 • Vast team begeleiders waardoor vertrouwde gezichten
 • Het behouden van het eigen netwerk. 
 • Integreren in buurt, dorp, regio
 • Aandacht voor gezamenlijkheid, samen activiteiten doen
 • Privacy door middel van het hebben van een eigen studio
 • Mogelijkheid voor dagbesteding in de directe nabijheid.


Kijk ook op onze website of stuur een e-mail.