Wonen zonder beperking

Rijswijk: Wooninitiatief OUR HOUSE zoekt medebewoners

Our House is de naam van een in oprichting zijnde, kleinschalig zorg- en wooninitiatief in Rijswijk, voor 14 jong-volwassenen, met een verstandelijke beperking en eventueel ASS. Een ouderinitiatief.

De studio's bevinden zich in de nieuwe wijk De Linden tussen Groenrijk en de Prinses Beatrixlaan. 

In Our House zal een vast team professionele begeleiders van Ipse de Bruggen elke bewoner op zijn/haar afgestemde ondersteuning en zorg bieden bij de dagelijkse gang van zaken.

In Our House zijn de kosten voor wonen en zorg gescheiden.

De zorg wordt betaald vanuit het PGB van de bewoner.

Huur en kosten van levensonderhoud worden betaald vanuit de Wajong uitkering van de bewoner.

Speerpunten:

 • Een permanent, levensloop bestendig huis.
 • Goed appartement, kwaliteit van huisvesting
 • Inrichting: gezellig huiselijk en vertrouwd
 • Kleinschalig, grote betrokkenheid van ouders
 • Meebeslissen door ouders (en bewoners) tijdens sollicitatieprocedure over het in dienst nemen van begeleiders.
 • Deskundige ontwikkelingsgerichte zorg en veiligheid (nachtaanwezigheid)
 • Vast team begeleiders waardoor vertrouwde gezichten
 • Het behouden van het eigen netwerk.
 • Integreren in buurt, dorp, regio
 • Aandacht voor gezamenlijkheid, activiteiten doen
 • Veel privacy door middel van het hebben van een eigen appartement
 • Dagbesteding in de directe nabijheid.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: Miranda Rennings of bekijk onze website.