Naar inhoud Naar navigatie

HandicapNL financiert wooninitiatieven voor mensen met een handicap

Print

De organisatie HandicapNL is sinds april 2018 ontstaan vanuit een krachtenbundeling van Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds. HandicapNL droomt van een Nederland waarin mensen met een handicap volwaardig meedoen in de samenleving. Wij willen een maatschappij waarin zij zo goed mogelijk in staat worden gesteld om eigen keuzes te maken. We willen hen weerbaarder en zichtbaarder maken. Door mensen met een handicap zelf meer leiding te laten nemen, maar ook door de maatschappij ertoe aan te zetten eerlijke kansen te bieden.

Eén van de initiatieven van HandicapNL is het steunen van ouderinitiatieven voor kleinschalige woonvoorzieningen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, een meervoudige beperking of autisme. Zonder een dergelijke woonvoorziening zijn de opties voor deze groep vaak beperkt. Want helemaal zelfstandig wonen kan vaak niet. In zo’n woonvoorziening heeft de bewoner een eigen appartement. Daarnaast is er voor de groep een gemeenschappelijke keuken en woonkamer én is er ook vaak een tuin. Dat geeft de mogelijkheid voor een combinatie van zo zelfstandig mogelijk wonen en tegelijkertijd kunnen meegaan in de geborgenheid van de groep; Samen eten, samen zijn en samen activiteiten ondernemen. Omdat alle bewoners een vorm van begeleiding en/of zorg nodig hebben, kan dat gezamenlijk geregeld worden voor de hele groep. De intensiteit van de zorg en begeleiding is afhankelijk van de mate van beperking van de bewoners.

Indien u op zoekt bent naar financiering voor uw eigen ouderinitiatief, dan kunt u concreet een projectaanvraag indienen bij HandicapNL. In deze aanvraag dient u rekening te houden met de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om initiatieven van ouders, voor een woonvoorziening  voor (hun) kinderen met een beperking. Het gaat om een kleinschalige voorziening van minimaal 8 tot maximaal circa 26 personen. Waarbij iedere groep maximaal 12 personen kent.
 • Ouders hebben de zeggenschap binnen de kleinschalige woonvorm.
 • De ouders ‘runnen’ de organisatie en zorgen dat alle ouders goede invloed kunnen uitoefenen; denk hierbij aan hoe de woonvoorziening functioneert, welke sfeer men nastreeft, hoe wordt de verhouding tussen individu en groep vormgegeven, hoe gaat men om met gezamenlijke activiteiten en bijvoorbeeld met wie hebben we allemaal contact uit de buurt. Ouders zorgen ook voor de afspraken met de zorg-/dienstverleners en de wijze waarop zij worden aangestuurd.
 • Wonen en zorg zijn gescheiden. Dit houdt in dat de woonruimte wordt gehuurd van een andere partij dan de zorgverlener.
 • Het ouderinitiatief is of wordt een stichting of vereniging.
 • De exploitatie van de woonvoorziening wordt bekostigd uit eigen bijdragen en/of pgb-gelden. Sponsors kunnen bijdragen aan specifieke uitgaven, zoals uitjes of gezamenlijke activiteiten..
 • HandicapNL  draagt bij aan de inrichting van gemeenschappelijke voorzieningen. Denk hierbij aan keukenapparatuur voor de woongroepkeuken, meubilair voor de gemeenschappelijke woonkamer of bijvoorbeeld de bank in de gezamenlijke tuin.
 • De maximale bijdrage is € 15.000, maar daarnaast werkt HandicapNL samen met een partner, die mogelijk een extra bijdrage kan doen voor de gemeenschappelijke voorzieningen.
 • De bijdrage is bedoeld voor de periode 1 tot 4 maanden vóór oplevering van de voorziening.
 • De doorlooptijd van de aanvraag tot besluit: gemiddeld 3 tot 4 maanden. De aanvraag dient daarom 4 maanden vóór start van de woonvoorziening binnen te zijn.
 • Voor activiteiten in de buurt is een bijdrage mogelijk van maximaal € 4.000.  Deze aanvragen kunnen op elk moment in het bestaan van een woonvoorziening worden ingediend. De doorlooptijd  van een dergelijke aanvraag is 2 maanden.
 • HandicapNL stelt het op prijs dat u zich laat adviseren door Per Saldo of Naar-Keuze.
 • HandicapNL adviseert u om contacten te leggen met vergelijkbare initiatieven uit uw regio.
 • HandicapNL biedt geen financiële bijdrage voor het aankopen of verbouwen van een pand. Echter kan zij wel doorverwijzen naar een potentiële investeerder.

Wilt u een aanvraag indienen, dan kunt u contact opnemen met Joop Beelen via (030) 2363 777 of via bestedingen@handicap.nl