Naar inhoud Naar navigatie

PAS vraagt aandacht voor woonproblematiek volwassenen met autisme

Print

Volwassenen met autisme vallen tussen wal en schip. Op eigen kracht vinden ze moeilijk een passende woning, en bestaande wooninitiatieven zien hen over het hoofd.

Veel volwassenen met autisme en een normale tot hoge begaafdheid willen en kunnen zelfstandig wonen. Maar in hun woning hebben zij vaak veel last van overprikkeling. Ze komen niet in aanmerking voor woonvormen als beschermd wonen en ouderinitiatieven. Maar ook voor volwassenen en ouderen met autisme is een passende woning een noodzaak voor hun gezondheid en levenskwaliteit. Dit wordt door de meeste beleidsmakers nog onvoldoende onderkend.

Daarom heeft de werkgroep Wonen van Personen uit het Autisme Spectrum (PAS) een brochure gepubliceerd: Autismevriendelijk wonen – Volwassenen met autisme: een vergeten groep op de woningmarkt?

Hiermee wil PAS verduidelijken wat autismevriendelijk wonen betekent, en een aanzet geven om organisaties en individuen te inspireren bij de ontwikkeling van passende woningen voor volwassenen met autisme.

De brochure is bedoeld voor gemeenten, woningcorporaties, bouwondernemers, architecten, ggz-instellingen, zorgaanbieders en andere geïnteresseerde partijen. Daarnaast is het een hulpmiddel voor volwassenen met autisme die het onderwerp ‘wonen’ in hun eigen netwerk willen bespreken. Ook voor hen die hun eigen woonwensen willen vormgeven kan de brochure als uitgangspunt dienen.

Via de website van PAS is de brochure te downloaden of te bestellen.

Personen uit het Autisme Spectrum, kortweg PAS, is een onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met autisme. De vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen, in de ruimste zin van het woord, van normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met een diagnose in het autismespectrum of een sterk vermoeden hiervan.

PAS is een vereniging die door uitsluitend vrijwilligers draaiend wordt gehouden en ontvangt geen subsidie.

 

 

 

 

Bijlage:

- afbeelding omslag PAS-brochure