Naar inhoud Naar navigatie

Ouderinitiatief de Parel van Oudewater is op zoek naar een bewoner

Print

Stichting De Parel van Oudewater is ontstaan uit het moederhart van Astrid Snel. Als haar dochter op 13 jarige leeftijd na vele jaren van onderzoek de diagnose Smith Magenis Syndroom krijgt, beseft zij zich dat ze op zoek moet naar een geschikte begeleid wonen plek. Immers, zelfstandig wonen kan zij met haar beperking niet. Stichting De Parel van Oudewater biedt jongvolwassenen met een beperking een woning binnen een veilige, beschermde setting zonder geïsoleerd te raken van de maatschappij. Bewoners moeten mogelijkheden hebben om deel te nemen in de maatschappij, ondanks beperking of leeftijd.

Op 13 mei 2017 is de geheel verbouwde boerderij met aansluitend hooiberg en tuinhuis in gebruik genomen. Inmiddels reeds 1,5 jaar later hebben we een fijne groep bewoners (allen dames) en teamleden. Stichting De Parel van Oudewater realiseert een woonvorm waarbij acht jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in een veilige omgeving, begeleid kunnen wonen en leven. In deze woonvorm streven wij na om, “zoveel mogelijk een gezinssituatie na te bootsen, dit is heel belangrijk om tot een prettige leefsfeer te komen. Mede om die reden komt er een grote gezamenlijke woonkamer en keuken waar de bewoners hun belevenissen met elkaar kunnen delen.

Een aantal bewoners komen vanuit de thuissituatie en is de relatie met de bewoners nog zeer betrokken. Mede met de ouders(en bewoner) wordt het ondersteuningsplan opgesteld en besproken. Er vindt dagelijks rapportage plaats aan de ouders via een zorgnetwerk pagina. Ouders worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten in/om het wooninitiatief.

De beslissing voor de woonlocatie van de zorgboerderij is zorgvuldig genomen door Stichting De Parel van Oudewater. Het is een schitterende landelijke plek nabij Oudewater met veel ruimte voor natuur en dieren. Bijkomend voordeel is dat de bewoners ook genoeg ruimte hebben om zich vrij te kunnen bewegen op eigen terrein.
In het ontwerp van de zorgboerderij is de boerderij aan de hooiberg en het tuinhuis verbonden. In de boerderij zijn naast de woonruimte voor het zorgechtpaar,kantoor, wasruimte, twee logeerkamers, kamer voor verzorgenden, ook twee appartementen gecreëerd. In de hooiberg zijn de ontvangsthal, de gemeenschappelijke woonkamer en -keuken en berging te vinden. In het tuinhuis zijn de overige zes appartementen. Alle acht appartementen zijn voorzien van een hal, keuken annex woonkamer, een aparte slaapkamer met badkamer (douche/toilet), eigen terras en een eigen voordeur. Stoffering en meubilering van het appartement is naar eigen smaak en voorkeur in te richten en komt voor eigen rekening. Rondom zijn de diverse terrassen en daarop aansluitend de royale tuin.
Vertel over de netwerkpartners die erbij betrokken zijn (woningbouw, zorgorganisatie, thuiszorg e.d.)

Stichting de Parel van Oudewater is ontstaan uit een particulier initiatief. De bewoners huren het appartement vanuit hun Wajong uitkering en ontvangen huurtoeslag. Er is bewust gekozen voor zelfwerkgeverschap om geen kosten te maken aan hoge overhead percentages die afgedragen moeten worden bij grote zorgorganisaties. Hierdoor wordt het PGB van de bewoner volledig voor zorginkoop ingezet.

Er wordt gewerkt met een team van vaste medewerksters. Een hecht team waarbij het mogelijk is een goede band op te bouwen met de bewoners.

Wij bieden plaats aan 8 bewoners, en beschikken over 2 logeerkamers. Deze laatste kunnen gebruikt worden door jongeren die meer zelfstandigheid aangeleerd moet worden, respijtzorg om het thuisfront te ontlasten. Maar ook de combinatie van dagbesteding en logeren is mogelijk.

De huidige bewonersgroep bestaat uit allemaal dames!! De jongste bewoonster is 20 en de oudste - 28 jaar. Allen volgen dagbesteding, een aantal op de eigen locatie en een aantal op externe locaties. Het ontwikkelingsniveau ligt redelijk hoog, zijn goed bespraakt en weten hun “ mannetje” te staan. Dit neemt niet weg dat structuur en afspraken hen de houvast biedt die onontbeerlijk is.

Het woon -zorgconcept van Stichting De Parel van Oudewater is bedoeld voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking met een zorgzwaartepakket  (ZZP) van VG 4 tot en met VG 6. Voor de te leveren zorg is een CIZ-indicatie WLZ in PGB nodig.

 Voor de instroomleeftijd wordt een grens van ca.18 tot 30 jaar aangehouden. De zwaarte van het zorgzwaartepakket bepaalt onder meer in welke mate iemand een zorgbehoefte heeft.

De open plaats betreft een appartement in het tuinhuis gelegen. Voorzien van alle faciliteiten: eigen woonkamer/keuken (geen kookgelegenheid), badkamer met douche/toilet, aparte slaapkamer, privé buitenterras. Afmeting +60m2.Wij zijn op zoek naar een jong volwassene m/v met een verstandelijke beperking, die redelijk zelfredzaam is, behoefte heeft aan kleinschaligheid, van het buitengebied houdt.

Wij kunnen helaas geen plaats bieden aan personen met psychiatrische problematiek en agressie.

De aanname- adviescommissie  bekijkt of  iemand voldoet aan de criteria van leeftijd en zorgbehoefte. Een orthopedagoog gaat vervolgens het gesprek aan met de ouders/verzorgers en de toekomstige bewoner om het karakter verder in kaart te brengen. Een arts/specialist /zorgverlener bespreekt het medische deel met u. Er wordt te allen tijde veel aandacht besteed aan het vinden van de juiste match.

Buiten het reeds genoemde wordt er geen gebruik gemaakt van een bewonersprofiel.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bekijk dan onze website of neem contact op met Astrid Snel op T. 0622510515 / 0348-724140