Wonen zonder beperking

Handige links

Algemeen

  • Fonds Handicap NL¬†financiert wooninitiatieven (Voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds)
  • OPaZ Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Actuele stand van zake.
  • Stichting Mobiliteit voor iedereen (stelt gratis zorgbussen ter beschikking aan zorginstellingen. )

Ouderinitiatieven