Wonen zonder beperking

Handige links

Algemeen

  • Fonds Handicap NL financiert wooninitiatieven (Voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds)
  • KansPlus (onderwerp wonen)
  • OPaZ Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken. Actuele stand van zake.
  • Sien (onderwerp wonen)
  • Stichting Mobiliteit voor iedereen (stelt gratis zorgbussen ter beschikking aan zorginstellingen. )
  • Steffie (eenvoudige uitleg over allerlei onderwerpen )


Ouderinitiatieven 

De gemeente 's-Hertogenbosch doet samen met het Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch in de week van een onderzoek naar de woonwensen. Ook mensen van buiten de gemeente kunnen hun inbreng geven, zodat er een breed beeld komt van de woonwensen van mensen met een beperking.

Hierbij de link naar de brief en de link. Reageren kan tot 11 december.