Naar inhoud Naar navigatie

Beschermd wonen in de regio Hart van Brabant

Print

Beschermd wonen in de regio Hart van Brabant.

Beschermd Wonen is een intramurale vorm van wonen voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek, waarbij 24 uur per dag toezicht en nabijheid van professionals noodzakelijk is op basis van de psychiatrische problematiek. Behandeling en inzet lokale middelen en voorzieningen zijn voorliggend aan Beschermd Wonen. Ook huisvestingsproblemen vallen niet onder Beschermd Wonen.

Definitie beschermd wonen op van de website Zorg in regio hart van Brabant

Gemeenten in de regio Hart van Brabant zijn: Heusden, Waalwijk, Tilburg, Loon op Zand, Dongen, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle en Gilze &Rijen.

Het Toegangsteam Beschermd Wonen (onderdeel van MEE regio Tilburg) is het team dat alle aanvragen van de regio voor Beschermd Wonen onderzoekt en beschikt. Alleen via dit team is het mogelijk om een beschikking voor Beschermd Wonen te krijgen voor deze regio.

Alleen met een beschikking voor Beschermd Wonen uit de regio Hart van Brabant kan men gebruik maken van een Beschermd Wonen-plek binnen de regio. Elke regio (verantwoordelijkheid centrumgemeente) is verantwoordelijk voor het bieden van voldoende plekken Beschermd Wonen voor zijn inwoners. Wanneer iemand beschermd wil wonen in de regio Hart van Brabant kan dit alleen op basis van zorginhoudelijke en participatiegronden en ook dit zal door middel van een onderzoek getoetst worden. Bij wonen zonder geldige beschikking uit deze regio wordt de plek niet gefinancierd, ook niet met terugwerkende kracht. Bij voorkeur vraagt de gemeente van herkomst na bij het Toegangsteam Beschermd Wonen of er mogelijkheden zijn voor een plek Beschermd Wonen binnen de regio Hart van Brabant, zodat de zorgvrager zich niet op meerdere plekken moet melden. Waar mogelijk gaan we dan als gemeenten samen in gesprek met de zorgvrager.

Bij beschermd wonen gaat het om een noodzaak voor de 24-uursaanwezigheid of nabijheid van zorg. Dit kan in de praktijk betekenen dat iemand op de eerstvolgende open plek geplaatst wordt. Wij raden mensen dringend aan om eerst een aanvraag te doen wanneer zij in aanmerking denken te komen voor een beschikking Beschermd Wonen en daarna pas op zoek te gaan (in overleg met het Toegangsteam Beschermd Wonen) naar een passende woonvorm. Dit om te voorkomen dat er verwachtingen of toezeggingen zijn voor een woonplek die niet waargemaakt kunnen worden.

Wanneer men gebruik wil maken van zorg inkopen op basis van PGB is de PGB-regietoets onderdeel van het onderzoek. Men moet in staat zijn om de regie te voeren over het PGB en kwalitatief goede zorg in te kopen.

Aanvragen voor Beschermd Wonen regio Hart van Brabant kunnen gedaan worden via MEE Entree Tilburg, bereikbaar via 013-5424100 of per email. Hier wordt een quickscan gemaakt van de huidige situatie en de vraag en deze aanvraag wordt doorgezet naar het juiste team van de Toegang. Voor algemene vragen kunt u contact op nemen via dit mailadres.