Wonen zonder beperking

Domus Dulcis Domus D3 crisis, overbruggingsopvang en langdurig verblijf.

Terug naar overzicht

Woning

Omschrijving

Crisis -overbrugging -en langdurig verblijf, tevens 3 appartementen voor MK of andere doelgroep.

Rolstoel toegankelijk

Nee

Tuin

Ja

Indeling per wooneenheid

Max 8 bewoners 24 uurs begeleiding

Bereikbaarheid

Winkels > 500m
Gezondheidscentrum > 500m
Openbaar vervoer < 200m

Getoonde informatie onjuist? Tip ›

Omschrijving

Door inzet van integrale zorg ondersteunen wij deze jongeren om weer grip op hun leven te krijgen, met als doel een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke positie in de samenleving. Tijdens de opname neemt de jongere deel aan het groepsprogramma. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de jongere zo spoedig mogelijk geplaatst wordt binnen het onderwijs of een andere vorm van dagbesteding. Natuurlijk is er ook ruimte voor sport en spel.
Crisisopvang
Onze crisisopvang is een tijdelijke opvang, waarin een jongere maximaal (2x) 28 dagen kan verblijven. Bij crisisopvang hebben wij het doel om jongeren tot rust te laten komen om hierna de draad weer op te pakken. Mocht er na deze periode geen passende vervolgsituatie zijn, bieden wij ook overbruggingsopvang aan.
Overbruggingsopvang
D3 (Domus Dulcis Domus) biedt in Borculo ook overbruggingsopvang voor jongeren aan. Jongeren die elders moeilijk plaatsbaar zijn of tijdelijk opvang nodig hebben kunnen hiervoor bij ons terecht. Dit voor een periode van maximaal 6 maanden. Tijdens deze periode zullen wij in overleg met de jongere en wettelijk vertegenwoordiger (ouders/jeugdbeschermer) een plan samenstellen.
In dit plan staan de doelen van de jongere waaraan wij samen zullen gaan werken, met als doel een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke positie in de samenleving.
Appartementen
In ons pand bevinden zich tevens 3 appartementen. Deze appartementen zijn voorzien van ieder 2 slaapkamers, eigen keuken en een eigen ingang. Hier kan flexibele begeleiding geboden worden. U kunt hierbij denken aan jongeren waarvoor een prikkelarme omgeving nodig is, adolescenten die willen leren zelfstandig te wonen of een gezin wat extra begeleiding nodig heeft. De begeleiding hierin is altijd maatwerk.
Langdurig verblijf
Deze woongroep biedt jongeren een niet overvragend, accepterend en veilig leefklimaat. Stapsgewijs leren jongeren de (laatste) vaardigheden, gericht op praktische, sociale en maatschappelijke zelfredzaamheid. Er wordt een overzichtelijk en gestructureerd leefklimaat geboden in een huiselijke sfeer, waarin de jongeren zich kunnen ontwikkelen op sociaal, praktisch en emotioneel gebied. Jongeren hebben een individuele dagelijkse routine en groepsleiding heeft een coachende, stimulerende en activerende rol. Het doel is dat de jongeren zichzelf ontwikkelen en (zelf)vertrouwen krijgen in eigen kunnen.
In deze woongroep kunnen zij toewerken naar een volgende stap in hun leven, zonder te veranderen van woonplek.

Aantal bewoners

48

Open plaatsen

Neem voor meer informatie over open plaatsen contact op met de organisatie.

Begeleiding

Gemiddeld, Intensief, Zeer intensief

Verzorging

Gemiddeld, Intensief, Zeer intensief

Behandeling

Gemiddeld, Intensief

Gedragsregulering

Nee

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in deze woning of wil je extra informatie? Vul onderstaand formulier in en de (zorg) aanbieder zal contact met je opnemen.