Wonen zonder beperking

Freeway Zorg - Gerrit Achterbergstraat 61-63

Terug naar overzicht

Freeway Zorg biedt kleinschalige woonvormen aan en regelt 24 uur opvang voor jongeren vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking. Wij werken individueel en vraag gericht. De cliënt staat bij ons centraal. Door de 24 uur begeleiding kunnen jongeren optimaal gebruik maken van de onderste...

Woning

Soort woning

Eengezinswoning

Omschrijving

Freeway Zorg heeft 5 locaties verspreid over Literatuurwijk en Stripheldenbuurt. In totaal hebben we plaats voor 39 jongeren. Alle woningen zijn gelegen in een reguliere woonwijk.
Ondersteuning bij de doelen die clienten hebben om toe te werken naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Clienten met een WMO en WLZ indicatie zitten gemengd, maar bij de cliënten met een WMO indicatie wordt gerichter gewerkt aan uitstroom i.v.m. hun tijdelijke indicatie.

Kleinschalige woonvoorziening in de wijk met 7 á 8 cliënten. Er heerst een huiselijke sfeer waarin naast werken aan doelen ook voor een gezellige sfeer gezorgd wordt.
Vanwege de kleinschaligheid zijn de lijnen kort, zowel de teamleider als de orthopedagoog zijn regelmatig op de groepen en hebben direct contact met de cliënten.

We bieden intern dagbesteding en vervoer aan. Clienten kunnen kiezen uit houtbewerking, fietsenmakerij en creatieve activiteiten. Maar ook meehelpen in het onderhouden van tuinen en schoonmaken van portieken.

Indeling gemeenschappelijk deel

Voorzieningen binnen de locatie
Cliënten hebben allemaal een eigen slaapkamer, de sanitaire voorzieningen zijn gedeeld. Ook is er een gezamenlijke woonkamer en keuken.
Er is één gedragsdeskundige beschikbaar voor in het totaalaantal van 39 cliënten. Zij is verantwoordelijk voor de begeleidings- en behandeltrajecten van clienten en zet de lijnen uit. Ook is zij zichtbaar aanwezig op de groepen en heeft zij korte lijnen met clienten en hun pb’er. Wanneer clienten extra ondersteuning wensen kunnen zij op een laagdrempelige manier contact zoeken met haar.
Dagbesteding mogelijkheden
Freeway Zorg biedt intern dagbesteding:
• Binnen hebben we houtbewerking, een fietsenmakerij en creatieve activiteiten.
• Buiten hebben we het onderhouden van tuinen en schoonmaken van portieken, dit is een samenwerking die we hebben met de woningbouwvereniging
• Dagbestedingswinkel, een soort kringloopwinkel met door clienten gemaakte en tweedehands spullen.
Freeway Zorg verzorgt het vervoer van en naar dag

Rolstoel toegankelijk

Nee

Tuin

Ja

Indeling per wooneenheid

Jan Camperstraat 97 – 99, Jan Camperstraat 101-103, Gerrit Achterbergstraat 61-63, Jaap Vegterweg 21-22 en Jaap Vegterweg 23-24.
In principe zijn alle locaties reguliere groepen en komen wat betreft het aanbod overeen. De cliëntenpopulatie kan per locatie en per moment verschillen, hiermee wordt rekening gehouden op het moment dat er een nieuwe cliënt wordt geplaatst. Op alle locaties kunnen zowel mannen als vrouwen geplaatst worden, maar ook dit is afhankelijk van de cliënt populatie op dat moment.
Jan Campertstraat 97-99 vormt een uitzondering. Deze woning is verdeeld in twee groepen, de structuurgroep en het voortraject ambulant wonen. De structuurgroep is een kleine groep van 5 cliënten die om wat voor reden dan ook baat hebben bij nog meer structuur en nabijheid dan op de reguliere groepen geboden wordt. Door de kleinere groep kan er meer nabijheid en hand in hand begeleiding geboden worden. Daarnaast wordt de dag voor cliënten meer ingevuld door o.a. een vaste dagstructuur

Bereikbaarheid

Winkels < 200m
Openbaar vervoer < 200m

Getoonde informatie onjuist? Tip ›

Soort beperking

Auditieve of communicatieve beperking, Autisme en normale begaafdheid, Epilepsie, Gedragsproblemen, Meervoudige beperking, Niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Overig, Zintuiglijke beperking

Omschrijving

Freeway Zorg biedt kleinschalige woonvormen aan en regelt 24 uur opvang voor jongeren vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking. Wij werken individueel en vraag gericht. De cliënt staat bij ons centraal. Door de 24 uur begeleiding kunnen jongeren optimaal gebruik maken van de ondersteuning, begeleiding en coaching van onze medewerkers. Wij zorgen ervoor dat de jongeren met een licht verstandelijke beperking actief deelnemen aan de maatschappij d.m.v. dagbesteding en een goede invulling van de dag. Freeway Zorg gaat samen met de cliënt op zoek naar de juiste opleiding, stageplek of (vaste) baan die past bij de cliënt zijn interesse en niveau. Cliënten met een licht verstandelijke beperking worden in een veilige omgeving ondersteund en begeleid om de kwaliteit van hun leven te waarborgen. Eveneens staat eigen regie en verantwoordelijkheid nemen van de cliënten bovenaan bij Freeway Zorg.

Aantal bewoners

39

Open plaatsen

2 (neem voor informatie over de wachtlijst contact op met de organisatie).

Begeleiding

Enige, Gemiddeld, Zeer intensief

Verzorging

Enige, Intensief, Zeer intensief

Behandeling

Geen, Gemiddeld, Intensief, Zeer intensief

Omschrijving

Binnen Freeway Zorg werken we volgens het sociaal competentiemodel. We richten ons op het in balans brengen van de draagkracht en draaglast van de client door vaardigheden stap voor stap aan te leren. We doen dit vanuit een positieve benadering, waarin we uitgaan van wat de client wel kan en van hieruit verder bouwen.
Ook werken we volgens de sociale leertheorie, welke stelt dat clienten gedrag leren van belangrijke personen in de omgeving. Belangrijke normen en waarden worden door alle medewerkers binnen FWZ uitgedragen, met als doel dat cliënten dit voorbeeld volgen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de verschillende achtergronden van cliënten en hierover wordt in gesprek gegaan tijdens bijvoorbeeld clientenoverleggen.

Freeway Zorg biedt intern geen diagnostiek en behandeling, hiervoor wordt samengewerkt met ’s Heerenloo, de Meregaard en de Amethist. In sommige gevallen wordt ook doorverwezen naar Forfact of de Waag.

Gedragsregulering

Ja

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in deze woning of wil je extra informatie? Vul onderstaand formulier in en de (zorg) aanbieder zal contact met je opnemen.