Wonen zonder beperking

Kindgroep Zoetermeer

Terug naar overzicht
Logo Philadelphia Het beste uit jezelf

De locatie Weteringdreef biedt specialistische zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling met 24 uurs verblijfzorg voor kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn of spraak-/taalproblemen hebben.

Woning

Soort woning

Groepswoning

Omschrijving

De twee (leef)groepen hebben een eigen samenstelling, gebaseerd op niveau van functioneren. De behandeling en begeleiding richt zich op het vergroten van de communicatieve vaardigheden, het groeien naar meer zelfstandigheid en het ontwikkelen van een eigen identiteit. De behandel-/ontwikkeldoelen worden per cliënt individueel bepaald. Een kind kan bijvoorbeeld leren iets te vragen, om te gaan met andere kinderen, zichzelf te wassen, of geconcentreerd een taak uit te voeren.

De kinderen en jongeren gaan overdag naar school of dagbesteding. Dit is een voorwaarde voor de behandeling. De zorg wordt geboden op basis van een ZZP-ZG indicatie.

Indeling gemeenschappelijk deel

Een eigen slaapkamer. Sommige kinderen/jongeren verblijven de hele week aan de Weteringdreef, anderen maar een paar dagen in de week. Kinderen die niet de hele week aanwezig zijn, moeten soms een slaapkamer delen met een ander kind dat maar een paar dagen per week aanwezig is waar dan om de beurt gebruik van gemaakt wordt.

Een gemeenschappelijke woonkamer en keuken waar gezamenlijk wordt gegeten en waar de kinderen kunnen spelen en leren.

Rolstoel toegankelijk

Ja

Tuin

Ja

Bereikbaarheid

Winkels < 500m
Openbaar vervoer < 500m

Getoonde informatie onjuist? Tip ›

Soort beperking

Auditieve of communicatieve beperking, Autisme en verstandelijke beperking, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperking, Verstandelijke beperking, Zintuiglijke beperking

Omschrijving

De locatie Weteringdreef biedt specialistische zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling met 24 uurs verblijfzorg voor kinderen en jongeren die doof of slechthorend zijn of spraak-/taalproblemen hebben. Daarnaast kan er sprake zijn van een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking en/of gedragsproblemen, problemen in de omgang met andere kinderen, of problemen in de opvoeding. Dit kan ervoor zorgen dat het thuis (tijdelijk) niet goed gaat. Dan kan een kind of jongere (een deel van de week) op de Weteringdreef terecht om te wonen en te leren.

Aantal bewoners

10

Open plaatsen

1 (neem voor informatie over de wachtlijst contact op met de organisatie).

Begeleiding

Geen

Verzorging

Geen

Behandeling

Geen

Omschrijving

Behandeling met verblijf voor 10 kinderen/jongeren tussen de 5 tot 20 jaar. De kinderen en jongeren zijn verdeeld over twee groepen van elk vijf à zes kinderen/jongeren. In deze groepen wonen en leren de kinderen/jongeren. Wanneer de behandel-/ontwikkeldoelen zijn behaald, wordt de behandeling afgerond en wordt er gezamenlijk gekeken naar een vervolgwoning, waar de jongere zich thuis kan voelen.

Behandeling/begeleiding is gebaseerd op het Competentiegericht Werken en Behandelend Opvoeden. Het leren van vaardigheden staat centraal, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. De behandeling wordt gecoördineerd door een gedragsdeskundige/orthopedagoog.

Gedragsregulering

Nee

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in deze woning of wil je extra informatie? Vul onderstaand formulier in en de (zorg) aanbieder zal contact met je opnemen.