Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Trainingshuis Goirle

Terug naar overzicht
Logo Amarant

De Trainingshuizen zijn gericht op de deelname aan de samenleving van de jongeren, daarom liggen de Trainingshuizen allemaal in de wijk en bieden een open setting.

Woning

Soort woning

Trainingshuis

Omschrijving

Elk Trainingshuis bestaat uit een basishuis en appartementen.

Rolstoel toegankelijk

Nee

Tuin

Nee

Indeling per wooneenheid

De jongeren beschikken over een eigen kamer.

Situering in wijk

De Trainingshuizen zijn gericht op de deelname aan de samenleving van de jongeren, daarom liggen de Trainingshuizen allemaal in de wijk en bieden een open setting.

Bereikbaarheid

Winkels < 500m
Gezondheidscentrum < 500m
Openbaar vervoer < 500m

Getoonde informatie onjuist? Tip ›

Soort beperking

Autisme en normale begaafdheid, Autisme en verstandelijke beperking

Omschrijving

Het Trainingshuis is bedoeld voor jong volwassenen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar met een LVB en gedragsproblemen (zoals autisme, ADHD, hechtingsproblematiek etc.) die een zelfstandigheidsvraag hebben.

Aantal bewoners

15

Open plaatsen

Neem voor meer informatie over open plaatsen contact op met de organisatie.

Begeleiding

Gemiddeld

Verzorging

Gemiddeld

Behandeling

Gemiddeld

Omschrijving

Trainingshuis Amarant biedt 24 uurs behandeling. Wanneer hulpvragen meer specialistische behandeling vragen zijn er diverse modules die ingezet kunnen worden afhankelijk van de indicatie van de cliënt. Voorbeelden hiervan zijn psychomotorische therapie (PMT), traumatherapie en systeemtherapie.

In het basishuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding aanwezig.

Voor jeugdigen onder de 18 jaar vindt financiering plaats via de Jeugdwet. Als een jeugdige voor behandeling bij het Trainingshuis binnen komt en boven de 18 jaar is dan kan hij/zij ook een indicatie vanuit het zorgkantoor (CIZ) hebben. De jeugdige heeft dan een LVG indicatie 4 nodig.

Binnen het Trainingshuis wordt gewerkt met een training bestaande uit drie fases gericht op het zelfstandig worden. Er wordt individueel gekeken naar de mogelijkheden van een jongere m.b.t. doelen en nabijheid. De begeleiding is gericht op gedrag en houding binnen en buiten het Trainingshuis.

Er is een actieve samenwerking met het betrokken netwerk van de jongere, zoals ouders en familie, school, dagbesteding en vrije tijdsbesteding. Wij streven naar een goede samenwerking met ouders en stimuleren de contacten tussen de jongeren en hun familie. Daarnaast wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke deelname van de jongeren in de maatschappij, jongeren kunnen gebruik maken van (sociale) voorzieningen in de buurt van het Trainingshuis.
Met de jongere en het gezinssysteem vinden gesprekken plaats over de hulpvragen en zijn/haar perspectief. Vanuit het Trainingshuis is er regelmatig contact (indien gewenst en mogelijk) met het sociaal netwerk om met elkaar in verbinding te blijven.

Voor behandeling binnen het Trainingshuis dienen jongeren enige motivatie te tonen en open te staan voor het te lopen traject. Deze motivatie moet vanuit de jongere zelf komen. In de intakeprocedure wordt er gevraagd wat de jongere wil leren binnen het Trainingshuis op zowel sociaal-emotioneel als praktisch gebied.
Binnen het Trainingshuis wordt een intensieve individuele behandeling aangeboden gericht op toenemende zelfstandigheid op sociaal-emotioneel, maatschappelijk en praktisch vlak. Jongeren worden op maat behandeld. Dit gebeurt aan de hand van 3 fases, waarbij iedere fase een grotere mate van zelfstandigheid vraagt.
Na start van het behandeltraject is het de bedoeling dat dat jongeren na 1,5 tot 2 jaar kunnen doorstromen naar een voor hen passende woonplek. Dit kan zijn binnen de 24-uurs zorg (wonen in de wijk), beschermd wonen, zelfstandig met ambulante begeleiding, geheel zelfstandig of terug naar huis. De verantwoordelijkheid voor een vervolgplek ligt bij de jongere en het systeem, begeleiding biedt ondersteuning aan bij dit traject.

Gedragsregulering

Ja

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in deze woning of wil je extra informatie? Vul onderstaand formulier in en de (zorg) aanbieder zal contact met je opnemen.