Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Disclaimer

De MEE woonwinkel gaat zorgvuldig om met de informatie op haar website. Het samenwerkingsverband kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden. De informatie over woonmogelijkheden en zorgaanbod is afkomstig van woningcorporaties, zorgaanbieders en particuliere woon- of ouderinitiatieven. Zij zijn verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens, de actualiteit van de informatie en de gebruikte afbeeldingen of foto’s.

Een deel van de genoemde woningen heeft open plaatsen. Een open plaats betekent dat u als serieuze kandidaat benaderd zult worden door de bij de woning vermelde contactpersoon. Het betekent echter niet dat u direct een woning krijgt toegewezen.

Iedere organisatie met een aanbod dat valt binnen de taakstelling van de MEE woonwinkel kan deelnemen aan de MEE woonwinkel. Vermelding op de MEE woonwinkel betekent echter niet dat de kwaliteit en uitvoering van dienstverlening door het samenwerkingsverband wordt gegarandeerd.

Lees meer over de privacyverklaring.