Wonen zonder beperking

Handige links

Algemeen

  • Fonds Handicap NL¬†financiert wooninitiatieven (Voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds)
  • OPaZ Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken.
  • Stichting Mobiliteit voor iedereen (stelt gratis zorgbussen ter beschikking aan zorginstellingen. )

Ouderinitiatieven