Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Leger des Heils - Vast en Verder jongens

Terug naar overzicht

Vast en Verder is een 24-uurs beschermd woonvoorziening voor jonge mannen waar veilige en beschermde huisvesting met begeleiding en/of behandeling wordt geboden. Deze mannen hebben geen zelfstandige woonruimte en kunnen niet in hun eigen sociale netwerk worden opgevangen.

Woning

Omschrijving

Iedere jongere heeft een eigen kamer. De huiskamers en de sanitaire voorzieningen worden gedeeld.

Rolstoel toegankelijk

Nee

Tuin

Ja

Bereikbaarheid

Winkels < 500m
Openbaar vervoer < 200m

Getoonde informatie onjuist? Tip ›

Omschrijving

Vast en Verder is een woontrainingsprogramma voor mannen in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die dak- of thuisloos zijn. Bij de jongeren is sprake van problemen op verschillende leefgebieden, waardoor hun ontwikkeling ernstig belemmerd wordt of stagneert. Veel jongeren hebben psychiatrische problemen en zijn in aanraking geweest met justitie. Daarnaast is er bij een deel van de jongeren sprake van een licht verstandelijke beperking.

Voor Vast en Verder is een van de volgende indicaties nodig:

  • WLZ LVG2, LVG3
  • WLZ VG 3, 4 of 6
  • WMO BW GGD Flevoland
  • Maatwerkbeschikkingen via gemeenten of zorgaanbieders
  • Forensische zorg beschermd wonen (grondslag VG als Psychiatrie)

Aantal bewoners

25

Begeleiding

Gemiddeld, Intensief

Verzorging

Geen

Omschrijving

Vast en Verder biedt 24-uursbegeleiding. Iedere jongere heeft een vaste persoonlijke begeleider die middels de herstelgericht methode
maatwerk biedt. Samen wordt gekeken naar de talenten, kwaliteiten, wensen en mogelijkheden van de jongere. De blik is toekomst- en
oplossingsgericht. We werken aan thema’s als woonvaardigheden, dagbesteding, sociale vaardigheden, de relatie met justitie, financiën
en het werken aan verslavingsproblemen. De hulpverlening heeft als doel dat de jongere zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar
zijn en er geen strafbare feiten meer worden gepleegd. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de jongere bij
de hulpverlening.

De hulpverlening bestaat uit drie fasen. Fase één is gericht op het leren kennen van de afdeling en het regelen van de belangrijkste
praktische zaken. Bij Fase twee wordt toegewerkt naar Fase drie, wat betekent het oefenen met woonvaardigheden, het werken aan de
persoonlijke doelen en het oefenen met nieuw aangeleerd gedrag. Fase drie is gericht op uitstroming en het oefenen met zelfstandig wonen.

Gedragsregulering

Nee

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in deze woning of wil je extra informatie? Vul onderstaand formulier in en de (zorg) aanbieder zal contact met je opnemen.