Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Leger des Heils - Vast en Verder meiden

Terug naar overzicht

Vast en Verder is een 24-uurs beschermd woonvoorziening voor jonge vrouwen waar veilige en beschermde huisvesting met begeleiding en/of behandeling wordt geboden. Deze vrouwen hebben geen zelfstandige woonruimte en kunnen niet in hun eigen sociale netwerk worden opgevangen.

Woning

Soort woning

Appartement, Groepswoning, Studio

Omschrijving

Vast en Verder biedt ruimte aan 5 tot 7 vrouwen. De bewoonsters hebben een eigen kamer. In benodigdheden voor het eerste levensonderhoud kan eventueel worden voorzien. Voorzieningen zoals een keuken, woonkamer en badkamer worden gedeeld.

De locatie bevindt zich op loopafstand van het centrum van Zeewolde en enkele bushaltes.

Indeling gemeenschappelijk deel

Voorzieningen zoals een keuken, woonkamer en badkamer worden gedeeld.

Rolstoel toegankelijk

Nee

Tuin

Ja

Situering in wijk

De locatie bevindt zich in een woonwijk, op loopafstand van het centrum van Zeewolde en enkele bushaltes.

Bereikbaarheid

Winkels < 500m
Openbaar vervoer < 200m

Getoonde informatie onjuist? Tip ›

Soort beperking

Licht verstandelijke beperking, Overig, Psychiatrische beperking, Psychische beperking, Verstandelijke beperking

Omschrijving

Vast en Verder is bedoeld voor jonge vrouwen tot ongeveer 30 jaar die vanwege complexe multiproblematiek nog niet zelfstandig kunnen wonen en leven. Vaak komen zij zelf uit een problematische gezinssituatie en kennen daarom transgenerationele problematiek. De vrouwen hebben te maken met ernstige problemen op verschillende leefgebieden. De aanwezigheid van psychosociale of psychi(atri)sche klachten en/of een licht verstandelijke beperking liggen hieraan ten grondslag. Hierdoor hebben zij o.a.
problemen op het gebied van financiën (waaronder schulden), justitie en grensoverschrijdend gedrag. Het vinden en behouden van werk, school, of een andere vorm van participatie is moeilijk.

Voor Vast en Verder is een van de volgende
indicaties nodig:

  • Wlz LVG03 en Wlz VG06;
  • WMO Beschermd Wonen Hoog;
  • Jeugd
  • IFZO ( indicatie vanuit de Forensische zorg)
  • Maatwerk

Aantal bewoners

6

Begeleiding

Gemiddeld, Intensief

Verzorging

Geen

Behandeling

Gemiddeld

Omschrijving

Vast en Verder biedt een veilige en stabiele basis om te werken aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Samen brengen we problemen in kaart en stellen we doelen om aan te werken. We gaan hierbij herstelgericht te werk en sluiten aan op de individuele wensen en mogelijkheden van de bewoonster. Ook gaan we op zoek naar dagbesteding, werk of scholing. De behandeling verloopt in drie fases en duurt gemiddeld 1,5 jaar.


Elke 3 maanden vindt er een tussenevaluatie plaats waarbij de persoonlijk begeleider, koppelbegeleider en de bewoonster aanwezig zijn. Soms sluiten hier ook de gedragswetenschapper, externe hulpverlenende partijen en iemand uit het netwerk van de bewoonster bij aan. Samen kijken we wat nog uitgevoerd moet worden en stellen we eventueel het begeleidingsplan bij. Ook maken we afspraken over de voorwaarden om naar de volgende fase te gaan.

Gedragsregulering

Nee

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in deze woning of wil je extra informatie? Vul onderstaand formulier in en de (zorg) aanbieder zal contact met je opnemen.