Wonen zonder beperking

Agaat Wonen

Terug naar overzicht

Agaat Wonen is een woonlocatie in Middelburg. Er kunnen elf mensen wonen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Aangrenzend aan de woning is een logeerhuis.

Woning

Soort woning

Groepswoning

Omschrijving

Vraaggericht en competentiegericht werken vormen de basis van het methodisch werken. Dit betekent dat de hulpvraag, de wensen en behoeftes van de cliënt het uitgangspunt zijn voor een beraad om een aanbod te vormen. Het behouden en ontwikkelen van vaardigheden wordt mogelijk gemaakt d.m.v. haalbare doelen, succeservaringen en overzichtelijke stappen. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de wensen, behoeften en keuzes van de cliënt. De afsprakenkaart en de cliëntagenda zijn een belangrijk hulpmiddel om de visie op de ondersteuning consequent te vertalen naar het dagelijks handelen. Er wordt gewerkt vanuit de driehoek (cliënt, ouders, begeleiders), de driehoek kan men zien als een puzzel met drie stukjes die elk op hun eigen plek moeten vallen. Begeleiders en ouders worden aangemoedigd om samen te werken. Met name is dit van belang aangezien de cliënten onder de verantwoordelijkheid van de ouders vallen ivm hun leeftijd.

Indeling gemeenschappelijk deel

De woongroep heeft plaats voor 11 cliënten. Ieder heeft zijn / haar eigen slaapkamer op de 1e of 2e verdieping. Op de begane grond is de slaapkamer van de begeleiding. Er is een grote woon en eetkamer, met daarbij nog en aparte woonkamer en eetkamer. Momenteel wordt er gekeken om de tuin aan te passen naar de wensen van de cliënten.

Rolstoel toegankelijk

Ja

Tuin

Ja

Indeling per wooneenheid

Je hebt je eigen slaapkamer op de eerste of tweede verdieping. Daarnaast zijn er een aparte woonkamer en een aparte eetkamer.

Situering in wijk

De woning is gerealiseerd in een woonwijk in Middelburg. Aangrenzend aan de woning is het kortverblijfhuis van Philadelphia gelegen. Agaat is gelegen nabij de stad, deze is op loopafstand bereikbaar. Het Openbaar Vervoer is op loopafstand. Zoals bushaltes en het station van Middelburg

Bereikbaarheid

Winkels < 200m
Openbaar vervoer < 500m

Getoonde informatie onjuist? Tip ›

Soort beperking

Auditieve of communicatieve beperking, Autisme en verstandelijke beperking, Epilepsie, Licht verstandelijke beperking, Meervoudige beperking, Psychiatrische beperking, Psychische beperking, Verstandelijke beperking

Omschrijving

Phila-Agaat beoogt een beschermde woonplek te bieden aan de jonge cliënten met een zeer beperkte mate van zelfstandigheid. De ondersteunende begeleiding wordt vorm gegeven in een basisrooster dat voorziet in de aanwezigheid van begeleiding bij de start van de dag en van de namiddag tot de volgende ochtend. ’s Nachts is er een slaapdienst op de locatie aanwezig die indien nodig ondersteuning kan bieden.

Aantal bewoners

11

Open plaatsen

Neem voor meer informatie over open plaatsen contact op met de organisatie.

Begeleiding

Intensief, Op basis van ZZP's

Verzorging

Intensief, Op basis van ZZP's

Behandeling

Geen

Omschrijving

De ondersteuning is gericht op het bieden van een vaste thuisbasis waarin veiligheid en geborgenheid centraal staat. Er wordt continue, specifieke zorg geboden welke gericht is op het voorkomen en/of opheffen van belemmeringen voortkomend uit de psychische of lichamelijke problematiek.
Activiteiten zijn gericht op de dagelijkse verzorging; dagelijkse routine; sociale- en emotionele vaardigheden en praktische vaardigheden. Afhankelijk van de individuele doelen, zullen deze activiteiten gericht zijn op het behouden, leren of (verder) ontwikkelen van deze vaardigheden op individueel- en groepsniveau.
Cliënten dragen allen op hun manier bij aan huishoudelijke taken. Elke cliënt zal op zijn manier hier een rol in hebben.

Gedragsregulering

Nee

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in deze woning of wil je extra informatie? Vul onderstaand formulier in en de (zorg) aanbieder zal contact met je opnemen.