Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Ulvenhout: Wooninitiatief ’t Berkske zoekt per direct nieuwe bewoners

Logo 't Berkske

Woon-werk boerderij ’t Berkske is een initiatief voor 13 mensen met een beperking

Stichting Woon-werkboerderij ’t Berkske is door ouders opgericht in 1997 met het doel een woon-werkboerderij te bouwen voor 13 mensen met een verstandelijk en/of een lichamelijke beperking. Gekozen is voor een stichtingsvorm om de functie van opdrachtgever, eigenaar, beheerder optimaal uit te kunnen oefenen en zelf te kunnen beslissen over wonen en zorg..
Ouders zijn nauw betrokken bij de formulering en uitwerking van het zorgplan. Regelmatig vindt overleg plaats met de zorgleiding over de behaalde resultaten.

In het “hofboerderij ontwerp is uitgegaan van woonwensen van ouders en bewoners om de huiselijkheid te stimuleren en tegelijkertijd de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen. Het complex is gelegen in de landelijke omgeving van Ulvenhout aan de F.Kellyweg 14, op 10 minuten lopen van de dorpskern en bestaat uit 9 appartementen van circa 50m2 en 4 van circa 80m2 en hebben een woonkamer met openkeuken, slaapkamer, douche ruimte met toilet en een berging. Daarnaast zijn er 2 algemene ruimtes en een open keuken waar er gegeten, koffie gedronken, TV gekeken etc. wordt.

‘De appartementen zijn in het beheer van Stichting Woon-werkboerderij ’t Berkske en de zorg wordt geleverd door Stichting Amarant.
Op ’t Berkske wordt de 24 uurszorg geleverd door Stichting Amarant

De bewonersgroep bestaat op dit moment uit 11 personen waarvan 8 mannen en 3 vrouwen er zijn 2 plaatsen vacant.
De bewoners zijn tussen de 25 en 55 jaar waarbij “sterk en zwak” naast elkaar en voor elkaar functioneren. Met individuele taxatieschalen en zorgplannen is een inbedding gegeven van de zorgvraag uitgaande van stimulering van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. De bewoners zijn verplicht deel te nemen aan het collectieve zorgcontract van Amarant.

De zorgzwaarte ligt tussen de 4 en 7 er zijn 3 bewoners met ZIN en 8 bewoners met PGB. We zoeken nieuwe bewoners bij voorkeur met een PGB.

De woningen zijn geschikt voor bewoners die een beroep kunnen doen op de WLZ wetgeving. De beschikbare appartementen zijn circa 50m2

Aan de hand van het zorgplan van de bewoner wordt door de leiding beoordeeld of de nieuwe bewoner in principe past in de groep. Daarna wordt door de selectie commissie waarin ook enkele ouders vertegenwoordigd zijn het ouderinitiatief breder toegelicht en het eind oordeel uitgesproken.
Het zorgplan is maatgevend en functioneert als een afgeleide van het bewonersprofiel.

Meer weten bekijk onze website of neem contact op met J.J. Botman.