Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Bussum: Stichting BosEijk zoekt per 2026 medebewoners

Stichting BosEijk is een initiatief voor mensen met een (verstandelijke) beperking

Een ouderinitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar. We bieden een stabiele woonplek voor onze bewoners die veelal zijn geboren en getogen in Gooise Meren waardoor hun lokale binding blijvend behouden en gestimuleerd kan worden.
Ondanks hun begeleidingsbehoefte maken zij wezenlijk onderdeel uit van het dorp.

Het initiatief bestaat nu 4 jaar en eindelijk lijkt woonruimte gevonden.
De verwachting is dat wij medio 2026 nieuwbouw in gebruik zullen nemen.

Gezien de toekomstverwachtingen rondom de zorg verwachten wij een actieve en betrokken houding van ouders, vrienden en vrijwilligers.

Het complex wordt nog gebouwd in Bussum en bestaat uit 24 zelfstandige appartementen van circa 40m2 met eigen sanitair. Er zijn circa 3 gemeenschappelijke huiskamers.

Wij gaan het wooninitiatief in eigendom realiseren met behulp van particuliere middelen.
De gemeente Gooise Meren is nauw betrokken bij het initiatief.

Welke zorgpartner straks zorg levert wordt momenteel onderzocht.

Wij gaan uit van PGB zorg die collectief wordt afgenomen bij een nog nader te bepalen zorgaanbieder waarbij zoveel mogelijk maatwerk op bewonersniveau wordt geleverd. Wij gaan uit van een slapende nachtdienst.

Groepssamenstelling van het initiatief.
24 jongvolwassen bewoners die globaal dezelfde zorgbehoefte hebben verdeeld in circa 3 groepen.
Gemeenschappelijke deler van de bewoners is dat zij niet op alle onderdelen van het leven(volledig) zelfredzaam zijn en hierbij begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Wij hebben een gemengde bewonersgroep voor ogen waarbij wij streven naar een gelijke verdeling tussen man en vrouw.
Het ontwikkelingsniveau van onze bewoners bevindt zich tussen 8 en circa 16 jaar. Deze bandbreedte wordt nog verder onderzocht.
Indicatie VG 3, 4,5 en 6 zorg wordt d.m.v. PGB gefinancierd

Vooralsnog zijn alle plaatsten open en wordt plaatsing door een onafhankelijke orthopedagoog op basis van screening gedaan.

Ben je benieuwd naar Stichting BosEijk? Bekijk de informatie op onze website.
Contactpersoon: Bianca Bos