Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Breda: Op dit moment is Ouderinitiatief Stichting ZES vol, maar plaatsing op wachtlijst is mogelijk

Logo Stichting ZES

Stichting ZES (Zelfstandig En toch Samen) wordt gevestigd in Breda-Zuid (Ginneken), is op dit moment vol maar aanmeldingen voor de wachtlijst zijn nog welkom. Het initiatief wordt in 2019 gerealiseerd.

Stichting ZES is opgericht door een aantal enthousiaste ouders om voor hun kinderen een mooie, fijne en veilige woonplek te realiseren.De toekomstige bewoners hebben allen een verstandelijke beperking (ZZP VG 3/4)

De bewoners willen zo zelfstandig mogelijk wonen/functioneren, uiteraard binnen hun mogelijkheden, maar kunnen altijd een beroep doen op 24-uurs bereikbare zorg.

Gezamenlijk is deze zorgvisie geschreven. Hier vindt u ook onze basisvisie, waarin weergegeven is waar ZES voor staat. Eigen regie van de bewoner vinden wij erg belangrijk! Eigen regie van de bewoner vinden wij erg belangrijk!

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 ouders. Daarnaast is er een bewonersvereniging zodat bewoners en hun ouders gezamenlijk zeggenschap hebben in het vormgeven van wonen en zorg.

Het project wordt gebouwd in Breda-Zuid, in het Ginneken en gerealiseerd in 2019. Het gebouw omvat 15 appartementen van ongeveer 50 vierkante meter, alle rolstoeltoegankelijk. Er is een gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten om samen te koken, eten of te recreëren en een beroep kunnen doen op de 24-uurs begeleiding voor begeleiding, gezelligheid of een luisterend oor.

Binnen het initiatief kunnen 15 bewoners een fijne en veilige woonplek vinden. We streven naar een evenwichtige samenstelling in m/v. De bewoners zijn bij het gaan wonen tussen de 18 en 25 jaar en hebben een ZZP VG 3/4 indicatie. Omdat we het van belang vinden dat verantwoorde en passende zorg kan worden geboden, hebben de bewoners geen autisme, aan ASS verwante problematiek en/of gedragsproblemen. De bewoners zijn behoorlijk zelfstandig en hebben allemaal dagbesteding of werk.

De zorg wordt gefinancierd vanuit het PGB van de bewoners waarmee we de eigen regie van de bewoners zoveel mogelijk respecteren. De huur van het appartement wordt door de bewoner uit eigen inkomsten betaald en blijft onder de sociale huurgrens.

ZES staat open voor aspirant bewoners, i.v.m. de samenstelling van de groep gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Nieuwe aanmelders doorlopen altijd een aanmeldingsprocedure.

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het bestuur van ZES en kan er een intakegesprek worden gepland zodat vragen gesteld en beantwoord kunnen worden. Omdat we onszelf niet deskundig genoeg achten en ook de privacy van de toekomstige bewoner willen waarborgen hebben we een professional in de arm genomen in de vorm van een orthopedagoog. Deze begeleidt de aanvraag, kent de toekomstige bewoners en kijkt naar de aanmelding individueel maar ook naar de samenstelling van de groep bewoners. Het advies is leidend voor het bestuur. Er is door ZES een bewonersprofiel gemaakt zodat duidelijk is aan de hand van welke criteria getoetst wordt.

Voor informatie kunt u onze website bezoeken of ons per mail benaderen.