Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Wageningen: Nieuwe bewoner voor Droomhuis gezocht.

Het Droomhuis is een ouderinitiatief voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het Droomhuis biedt een veilige, kleinschalige en stimulerende woonvorm, waarin zij zoveel mogelijk regie over hun eigen leven kunnen voeren. Respect en solidariteit zijn belangrijke waarden voor Het Droomhuis. In het huis wonen nu 6 bewoners tussen 30 en 45 jaar. Allen krijgen professionele ondersteuning en begeleiding. Deze wordt op maat geboden, passend bij de mogelijkheden en beperkingen. De bewoners leven met elkaar in een gezinssituatie, in een bijzonder sfeervolle woning die aangepast is met alle nodige voorzieningen. Het Droomhuis ligt in het centrum van Wageningen en grenst aan de natuur van de uiterwaarden.

Wij zijn op zoek naar een man of vrouw in de leeftijd van ongeveer 18 tot 45 jaar.

  • Met een ZZP 5 (zorgzwaarte pakket).
  • Mobiel (niet rolstoel gebonden).
  • Passend binnen de huidige groep bewoners.
  • Ouders, die positief reageren op de participatie-eisen t.a.v. het financieel en inhoudelijk beleid van de vereniging Droomhuis en de bestaande afspraken onderschrijven.
  • De nieuwe bewoner heeft twee ouders/wettelijke vertegenwoordigers die de visie van het huis onderschrijven. Ze zijn betrokken en willen zich inzetten voor de vereniging en het Droomhuis.

Het Droomhuis kort geschetst
Het Droomhuis combineert het aanbod van wonen en zorg, terwijl deze financiële stromen transparant en gescheiden blijven. Alle bewoners hebben een eigen kamer en maken gezamenlijk gebruik van de huiskamer, snoezelkamer, hobbykamer en tuin. De bewoners huren individueel van de Woningstichting Wageningen. In het huis wordt 24 uurs-zorg geleverd op basis van een individueel zorgcontract. De medewerkers die de zorg verlenen zijn in dienst van ’s Heeren Loo Zorggroep. Het Droomhuis heeft respect voor iedere levensovertuiging in de ruimste zin van het woord. Kenmerkend is de grote betrokkenheid van de ouders.

Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van Droomhuis.  
Voor contact met de commissie voor de nieuwe bewoner kunt u mailen met Annemarie van den Berg.