Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Etten-Leur: TOP 8 zoekt een bewoner in de leeftijd tussen de 20 -50 jaar

Logo TOP acht

Profielschets van de toekomstige bewoners van TOP-8; Top 8 is een ouderinitiatief in het centrum van Etten-Leur, er wonen 8 volwassenen in de leeftijd van 20 tot 50 jaar. Momenteel bestaat de doelgroep uit 3 dames en 5 heren. De zorg wordt door het initiatief afgenomen bij Stichting Prisma. Er is één intra-muraal appartement aanwezig en 7 extramurale appartementen op basis van MPT. Iedere bewoner bewoont een eigen appartement en kan gebruik maken van de algemene ruimten zoals de huiskamer, de keuken en de wasgelegenheid. Iedere bewoner wordt begeleid middels ondersteuningsafspraken welke vastgelegd zijn in het persoonlijk plan. Dit plan wordt gemaakt in overleg met de bewoner, zijn wettelijk vertegenwoordiger en persoonlijk ondersteuner. Middels dit plan wordt er gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling van bewoners rekening houdend met zijn of haar beperking.

De belangstellende heeft een leeftijd tussen de 20 en 50 jaar en kan zowel een man als vrouw zijn. Gestreefd zal worden om een zekere mate van evenwicht in de groep te houden, aangaande geslacht en leeftijd. De belangstellende heeft een licht tot matig verstandelijke beperking zonder ernstige gedragsstoornissen of zware lichamelijke zorgbehoefte. Er is sprake van een redelijk niveau van zelfredzaamheid en belangstellende kan een aantal uur alleen (met achtervang van netwerk) overbruggen. Er is geen sprake van drugs- of alcoholproblematiek. De belangstellende heeft een volwaardige dagbesteding via een zorgaanbieder of werkt minimaal 3 dagen per week. De belangstellende past, sociaal gezien, in de groep en vindt aansluiting bij medebewoners in het contact. De ouders/wettelijke vertegenwoordigers staan positief tegenover het begrip ouderinitiatief en kunnen een actieve bijdrage leveren ten aanzien van deelname aan bestuurlijke taken, deelname in commissies, aanwezigheid bij activiteiten en/ of het verrichten van hand en spandiensten. Zij vinden het fijn betrokken te zijn bij hun kind maar zich ook in te zetten voor het collectief van bewoners. De belangstellende, ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers conformeren zich aan de zorgvisie en afspraken welke het initiatief en Fittin met elkaar bespreken.

Wilt u meer weten bekijk dan onze website.