Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Renkum: De Busehoek: Belangstelling in dit ouderinitiatief? Bekijk de informatie.

Logo Busehoek

De Busehoek is een woonvoorziening voor bewoners met een verstandelijke beperking.

De Busehoek is een coöperatie met een bestuur en ledenraad. De 13 bewoners zijn lid van de coöperatie en worden vertegenwoordigd door hun ouders en/of bewindvoerders. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst wordt de zorg en ondersteuning verleend door WoonDroomZorg. Deze zorg en ondersteuning wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) van de bewoners.

Als bewoners vormen we een divers en hecht gezelschap in de leeftijd van 35 tot 55 jaar. Vrijwel allemaal hebben we onze roots liggen in de regio Midden Gelderland. We leven in twee gezinsgroepen van 6 à 7 personen. We eten samen en gaan samen naar sport maar ieder heeft ook zo zijn eigen activiteiten buitenshuis. De eigen appartementen bieden je voldoende ruimte om je ook te kunnen terugtrekken. We wonen op loopafstand van de winkels en doen zo veel mogelijk onze eigen boodschappen en koken met elkaar. Overdag hebben we elders ons eigen werk op de dagbesteding. Verder staan we met allerlei activiteiten en ons contact met familie en vrienden midden in de samenleving. Hiermee komt, mede door de begeleiding en zorg in De Busehoek, ieder van ons met zijn (meervoudige) beperking tot zijn recht.

Wat bieden wij:

 • Een ruim appartement van 45 vierkante meter met een aparte woon-, slaap- en badkamer, eventueel aan te passen voor rolstoelgebruik.
 • Een lift is aanwezig.
 • Gemeenschappelijke huiskamers waar bewoners met elkaar kunnen verblijven en eten.
 • Een professioneel en enthousiast team van medewerkers van WoonDroomZorg die de bewoners begeleiden en 24-uurs zorg bieden.

Heb je belangstelling in wonen in de Busehoek? Bekijk dan onderstaande criteria. 
Daarbij denken we in hoofdlijnen aan het volgende profiel voor een nieuwe bewoner:

 • Leeftijd tussen de 21 en 50 jaar
 • Een passende (ZZP 03 t/m 05)-VG-indicatie en het daarbij behorende PGB of de bereidheid een PGB aan te vragen
 • Mensen met meervoudige en zintuigelijke beperkingen zijn welkom mits dit geen onevenredige claim legt op de geleverde groepszorg in De Busehoek
 • Kunnen functioneren in een groep
 • Gedragsproblematiek mag de sociale en fysieke veiligheid van bewoners niet in de weg staan
 • Meerdere dagen dagbesteding buitenshuis
 • Een betrokken achterban die bereid is zich actief op te stellen voor en in De Busehoek

Bij het selecteren van een nieuwe bewoner gaat het in de eerste plaats om de vraag of het wooninitiatief de zorg kan bieden die de kandidaat-bewoner nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Daarnaast is het van belang of deze persoon bij de reeds aanwezige bewonersgroep en of de ouders van de kandidaat passen bij de reeds aanwezige oudergroep. Om tot plaatsing in de bewonersgroep over te kunnen gaan moet aan een aantal voorwaarden voldaan. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan kan een besluit worden genomen over plaatsing. Er is een selectiecommissie ingesteld die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de mogelijkheid tot deelname van kandidaat-bewoners aan hand van het bewoners profiel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Weckseler, bestuurslid, via telefoonnummer 06–30710820 of via onze e-mail  Bekijk ook onze website