Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Driebergen e.o.: Wooninitiatief Utrechtse Heuvelrug (WUH) zoekt bewoners.

Logo Gemeente Utrechtse heuvelrud

Enkele ouders van jong volwassenen met een lichte verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn in 2012 gestart met een kleinschalig wooninitiatief. Daartoe werd een stichting opgericht met als naam Stichting Wooninitiatief Utrechtse Heuvelrug. Doel is om met deze jonge mensen een beschermde woongroep te vormen waarin de bewoners wat met en aan elkaar hebben. Van de ouders wordt gevraagd zich actief in te zetten voor het gemeenschappelijk belang van het wooninitiatief.

De zorgvisie van het WUH is gebaseerd op het VN Verdrag inz. de rechten van personen met een beperking. Uitgaande van onderlinge solidariteit kopen de bewoners individueel zorg op maat in met een PGB. Maar om het wonen veilig en overzichtelijk te maken/houden en de zelfredzaamheid te bevorderen is een gedeelte van het PGB bestemd voor basiszorg die alle deelnemers ten goede komt, bijv. hulp bij dagindeling, opvang bij thuiskomst, begeleiding bij boodschappen doen en koken, en achterwacht. Bij toetreding tot het wooninitiatief worden daarover schriftelijk afspraken gemaakt om ook hier ‘zorg op maat’ zo goed mogelijk vorm te geven.

Bij de start is gekozen voor een voorlopige locatie, de Tempelhof in Driebergen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het WUH daar niet verder uitgerold kan worden. Met behulp van de gemeente is daarom gezocht naar een alternatieve locatie in Driebergen en die is naar alle waarschijnlijkheid ook gevonden. Het betreft een locatie in het centrum, dichtbij winkels en een bushalte. Zodra een definitief besluit daarover is genomen zal dat hier bekend gemaakt worden.

Vooruitlopend hierop willen wij graag in contact komen
met (ouders van) mensen met een lichte verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de leeftijd van ongeveer 20-45 jaar. Zij dienen sociaal vaardig en communicatief te zijn en een dagbesteding te hebben (een baan of een beschermde werkplek). Voorkeur wordt gegeven aan diegenen die al in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wonen en/of werken.

Gelet op het grote belang van een evenwichtige groepsvorming zullen kandidaten en hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers worden uitgenodigd voor gesprekken aan de hand van een vragenlijst om zodoende te kunnen bepalen of zij passen in het concept dat ons voor ogen staat.

Heeft u interesse, neem dan contact op met Egbert Schroten, tel. 0343-514663.