Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Almere: WoonMere heeft geen open plaatsen maar opname in de wachtlijst is mogelijk

Logo Stichting WoonMere

WoonMere is een initiatief voor mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijdsgroep van 21 tot 35 jaar

WoonMere is ontwikkeld door een groep ouders van jongeren met een beperking in samenwerking met de gemeente Almere en woningbouwcorporatie De Alliantie. De visie van WoonMere is zo zelfstandig mogelijk waar het kan en goede zorg waar het nodig is.
WoonMere is geopend in maart 2010 en is een zeer stabiele organisatie met een goed functionerend bestuur dat nauw samenwerkt met de zorgaanbieder.
Van ouder wordt loyaliteit verwacht en betrokkenheid dat zich uit in deelname aan ouderbijeenkomsten, meedenken aan toekomstverwachtingen en hands on als daar een beroep op wordt gedaan.
WoonMere is gevestigd in Almere Poort, een van de jongste stadskernen in Almere. Wij delen het appartement complex met een intramurale zorgaanbieder voor wonen en dagbesteding en hebben de beschikking over 16 appartementen (77 m2 elk) en een collectieve woonruime (150 m2) en een aantal andere ruimtes verdeeld over 2 woonlagen..
Bewoners huren via een raamovereenkomst met WoonMere zelfstandig van de corporatie, hebben een individuele zorgovereenkomst met de stichting Amerpoort voor 24/7 geplande zorg en zorg op afroep.
De stichting Amerpoort levert intramurale zorg in Midden Nederland en extramuraal bij een 10 tal ouderinitiatieven in Flevoland en de regio midden. In elk Wooninitiatief is een eigen zorgteam dat werkt onder leiding van een teamleider(ster). De inzet en evaluatie geschied in nauwe samenwerking met het bestuur van WoonMere.

De woongroep bestaat uit 16 jongvolwassenen in de leeftijd van 21 tot 33 jaar en bestaat voor de helft uit vrouwen en de andere helft mannen. Van de 16 bewoners zijn er 13 rolstoel-gebonden en bijna allemaal vallen ze in de categorie LVB. De meeste hebben op de Mytylschool onderwijs gevolgd en daarna dagbesteding. Allen hebben een PGB vanuit de LZW.

Op dit moment is er geen open plaats. Wel hanteren we een wachtlijst en op moment van een opengevallen plek wordt gekeken wie er daar het best in past. Criteria zijn matching in de groep, PGB budget, zorgvraag e.d.

De selectie vindt plaats door een toets aan de beschreven criteria (bewonersprofiel), persoonlijke gesprekken en advies van de zorgaanbieder.

Wilt u meer weten over ons ouderinitiatief bekijk dan onze website.
of neem contact op met
Stichting WoonMere

Secretariaat: Paul H.M. Offerman
Sportmark 77
1355 KE Almere
Tel: 036 5470990
Fax: 036 5470991
Mob: 06 19264140