Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Zwolle: Stichting de Wereld van Anna Sophie (ANBI) zoekt toekomstige bewoners en ouders om samen een kleinschalige woonvorm voor maximaal 6 bewoners te realiseren.

Logo de wereld van Anna Sophie

We hebben als doel een kleinschalige woonvoorziening met zorg en begeleiding te realiseren voor jongvolwassenen met een (zeer) ernstig meervoudige beperking.

Met Stichting de Wereld van Anna Sophie (ANBI) starten wij in 2030 een kleinschalige (t)huis voor jongvolwassenen met een ernstig meervoudige beperking en een complexe zorgvraag, die gebaat zijn bij specialistische begeleiding in een kleinschalige setting met vaste gezichten.

Het is voor ons als ouders wenselijk om de eigen regie met betrekking tot wonen, begeleiding en verzorging te behouden. Wij geloven daarom in een ouderinitiatief met de volgende voorwaarden:

• Een kleinschalig (t)huis met vaste gezichten
• Zorg op maat en ontwikkelingsgerichte begeleiding
• Gelijkwaardige relatie tussen de zorgprofessionals en de ouders/ verzorgers met hun (z)emb kind.
• Minimale overheadkosten

We zitten nog in de beginfase van de stichting om in 2030 daadwerkelijk te starten / bouwen aan een kleinschalige woonvorm. Dat betekent dat we de komende jaren op zoek gaan naar ouders / verzorgers waarmee we onze krachten kunnen bundelen voor dit ouderinitiatief. Daarnaast ligt de focus op het vinden van donateurs, sponsoren en subsidie mogelijkheden.

De verwachting is dat er 24-uurs professionele zorg zal worden geboden via een onder aanneming / opdrachtverlening van een erkende (lokale) zorginstelling.

De uitgangspunten voor het verbouwen of zelf bouwen van een pand geven een richting en liggen nog niet vast. We vinden het belangrijk dat we hiervoor eerst voldoende ouders verzamelen om alle wensen mee te nemen. Hetzelfde geldt voor de zorgvisie. Deze punten zijn beschreven op de website van Stichting de Wereld van Anna Sophie.

De toekomstige bewoners zijn (jong) volwassenen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking, die volledig afhankelijk zijn van 24 uur nabije zorg en door de aard van hun beperking gebaat zijn bij structuur in een rustige omgeving met voldoende uitdaging en dagbeleving.

Om een hoge bezettingsgraad (dag- nacht) te realiseren is een WLZ indicatie PGB VG8 met meerzorg nodig ( of ZGAUD, en in overleg VG7 en VG5).

Uitgangspunt is dat de bewoners ongeacht beperking bij elkaar passen.

Overige voorwaarden voor toekomstige bewoners:
• In 2030 is de bewoner tussen de 14 jaar tot ongeveer 30 jaar oud.
• Is een bewoner ouder dan 18 jaar dan is leerplichtontheffing nodig. In onze zorgvisie worden ontwikkelingsgerichte zorg en begeleiding omschreven aan de hand van de LACCS methode.

Voorwaarden voor toekomstige ouders:
• Het is een ouderinitiatief, dus meedenken en helpen binnen de persoonlijke mogelijkheden is een belangrijke voorwaarde om de woning te realiseren
• Solidariteit, betrokkenheid en collectief belang in het realiseren van de woonvorm.
• Ouders krijgen een rol in het bestuur of in de werkgroep die het bestuur adviseert.
• We verwachten een open en eerlijke houding. Alles is bespreekbaar. We horen graag wat jouw dromen zijn.
• Is de toekomstige bewoner 18+, dan dienen ouders een rechtbankbeschikking te overleggen van curatorschap of bewind voering.

Wij zoeken ouders om mee samen te bouwen voor onze kinderen. Nieuwsgierig?

Mail gerust naar Stephanie van Witzenburg (initiatiefnemer en moeder) 

Verder zijn we te vinden via :