Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Eindhoven: Stichting "Ons Huis" zoekt een nieuwe bewoner

Logo ons huis met tekst

Ons Huis is een ouderinitiatief, d.w.z. een door ouders opgezet huis voor tien jong volwassenen met een verstandelijke en soms ook lichamelijke beperking.

Het doel van Stichting Ons Huis is een omgeving te creëren, waar zij zich thuis voelen, gelukkig kunnen zijn en met begeleiding volwaardig samen met elkaar kunnen leven. Door vertrek van een van de bewoners ontstaat er eind 2023 ruimte voor een nieuwe bewoner.

Hoe woon je?

Ons Huis is een prachtig pand. Elke bewoner heeft een eigen appartement met een kamer/keuken, een slaapkamer en eigen douche en toilet. Op de begane grond is een grote gezamenlijke ruimte, met kamer, eetkeuken en een mooie tuin. De bewoners kunnen beneden eten en gezelligheid zoeken. In Ons Huis is ook een fitness- en een chillruimte.

Welke zorg krijg je?

Om alle bewoners de juiste zorg en begeleiding te bieden heeft Stichting Ons Huis een overeenkomst met een professionele zorgaanbieder, stichting Prisma. Met de teamleiding vindt voortdurend afstemming plaats over de inzet en de kwaliteit van de begeleiding. Regelmatig is er overleg over de zorg met de bewoner, de begeleiding en de ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Zo krijgt iedereen de aandacht die hij of zij nodig heeft. Ook wordt o.a. door groepsactiviteiten gezorgd voor leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding en wordt ieders ontwikkeling zoveel mogelijk gestimuleerd. In de bewonersvergadering bespreken bewoners de dagelijkse gang van zaken en hun wensen.

De rol van ouders/ wettelijk vertegenwoordigers

Ouders/wettelijke vertegenwoordigers vormen samen het stichtingsbestuur, waardoor maximale zeggenschap en regie is gewaarborgd.

Van ouders/wettelijke vertegenwoordigers wordt een grote betrokkenheid verwacht in werkgroepen of andere activiteiten t.b.v. Ons Huis.

Wij zoeken:

  • Een nieuwe bewoner, niet ouder dan 35 jaar
  • Een indicatie van een ZZP 3 – ZZP 6
  • Passend in de groep huidige bewoners
  • Lichte motorische of lichamelijke beperking (rolstoel) geen bezwaar

Meer informatie over Ons Huis is te vinden op de website 
Belangstelling? Neem dan contact op met Anke Spijkers of bel Tel. 06-21844562  

Afbeelding-ons-huis-eindhoven.png