Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Uden: Ouderinitiatief Thuis is op zoek naar bewoners voor het ouderinitiatief

Logo ouderinitiatief Thuis

Steeds meer ouders willen een “nieuw thuis” voor hun (volwassen) kind met een beperking. Een huis dat
voelt als thuis, maar waar ook voldoende ruimte is de eigen inbreng en betrokkenheid van ouders.

We hebben als doel een kleinschalige woonvoorziening op te zetten in de omgeving met zorg en
begeleiding voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.
We vinden het belangrijk dat we hiervoor eerst voldoende ouders verzamelen om alle wensen mee te
nemen en ideeën te delen In deze opstartfase willen we op zoek gaan naar ouders / verzorgers waarmee
we onze krachten kunnen bundelen voor dit ouderinitiatief.

Het verschil met een instelling is
de bewoners wonen in een eigen appartement (slaapkamer, badkamer, woonkamer) met een
gezamenlijke woonkamer en keuken, tuin. De begeleiding wordt door een nog op te richten stichting of
vereniging ingekocht. De huur wordt betaald uit de Wajong uitkering van bewoners, de zorg wordt
gefinancierd uit het zorgprofiel.

Het is van belang dat de ouders van de toekomstige bewoners betrokken zijn bij het ouderinitiatief. Je
kunt dan denken aan verschillende werkgroepen of bestuursfuncties waar ouders gevraagd worden aan
deel te nemen, persoonlijke aandacht, flexibiliteit en maatwerk, aandacht voor ontwikkeling van
bewoners, betrokkenheid van het (bestaande) sociale netwerk meedoen in de samenleving.

Doelgroep
Het initiatief richt zich op jongeren met een verstandelijk/lichamelijk beperking tussen de leeftijd van 18
tot 30 jaar, met WLZ indicatie zorgprofiel VG 03 of VG04 welke verzilverd wordt middels een PGB;
Beschikt over voldoende eigen inkomen (bijv. WAJONG) zodat hij/zij in staat is om in eigen
levensonderhoud te voorzien.

Uitgangspunt is dat de bewoners bij elkaar passen.
Het is voor ons als ouders wenselijk om de eigen regie met betrekking tot wonen, begeleiding en
verzorging te behouden. De verwachting is dat er 24-uurs professionele zorg zal worden geboden via
een onder-aanneming / opdrachtverlening van een erkende (lokale) zorginstelling.

Voorwaarden voor toekomstige ouders:

 • Het is een ouderinitiatief, dus meedenken en helpen binnen de persoonlijke mogelijkheden is een
  belangrijke voorwaarde om de woning te realiseren.
 • Solidariteit, betrokkenheid en collectief belang in het realiseren van de woonvorm.
 • Ouders krijgen een rol in het bestuur of in de werkgroep die het bestuur adviseert. 
 • We verwachten een open en eerlijke houding. Alles is bespreekbaar. We horen graag wat jouw
  dromen zijn.
 • Is de toekomstige bewoner 18+, dan dienen ouders een rechtbankbeschikking te overleggen van
  curatorschap of bewind-voering.

Het opzetten vraagt veel inzet en betrokkenheid van de ouders, maar geeft veel regie over zorg en
wonen. We zijn op zoek naar ouders die belangstelling hebben voor een wooninitiatief. Die de droom
delen om hun kind in een veilige, omgeving te laten wonen, en samen met andere te bouwen om de
plannen uit te werken om de droom te realiseren voor onze kinderen.

Meer informatie is te vinden op onze website of in de Informatiegids

Nieuwsgierig?

Bent je geïnteresseerd of heb je vragen hierover neem dan gerust contact met ons op door het sturen
van een e-mail naar Katica van Schijndel, T: 06 12 77 99 57 of naar Ilse Derks T: 06 12 51 67 37.
Katica en Ilse zijn beiden moeder en initiatiefneemsters.


Thuis Waar liefde woont Herinneringen ontstaan en vrienden welkom zijn