Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Uden: Ouderinitiatief Thuis is op zoek naar bewoners voor het ouderinitiatief

Logo ouderinitiatief Thuis

Ouderinitiatief “Thuis” is een stichting opgericht door ouders met een kind met een verstandelijke beperking. Zij groeien net als hun broers en zussen op in gezinnen. Gezinnen die warmte en geborgenheid bieden aan hun kinderen zodat zij op kunnen groeien tot prachtige individuen.

De meeste kinderen vliegen ergens rond hun 20-25 jaar uit. Zij gaan zelfstandig wonen, al dan niet met een partner. Zij richten een leven in, meer en meer los van hun ouders. Onze kinderen met een beperking dromen hier ook van. Alleen is het voor hen veel minder vanzelfsprekend om zelfstandig te gaan wonen en een zelfstandig leven te gaan leiden.

Ouderinitiatief “Thuis” is van mening dat ook onze kinderen met een beperking deze dromen mogen hebben en middels de stichting helpen wij hen daarbij. Onze kinderen wonen en werken nu in de omgeving van gemeente Maashorst. En dat is waarom Stichting Ouderinitiatief 'Thuis" streeft naar een woning met zorg in Uden (gemeente Maashorst). Ouderinitiatief “Thuis” biedt de mogelijkheid aan kinderen met een beperking om samen met hun ouders, verzorgers, broers en zussen, vrienden en familie een levensbestendig bestaan op te bouwen waarbij zelfstandig waar kan en hulp waar nodig centraal staan.

Ouderinitiatief “Thuis” biedt jongvolwassenen met een verstandelijke beperking een woning waarin elke bewoner een eigen woonruimte heeft die volwaardig is om zelfstandig te leven maar ook een woning die gezamenlijke ruimtes biedt om niet alleen te hoeven leven. Deze groep jongvolwassenen wordt zorgvuldig met elkaar gematcht aan de hand van zorgprofiel maar ook op klik en match.

Sommige gezinnen lijken gewoon wel een beetje op elkaar. Als je de kinderen uit zulke gezinnen samenvoegt in één woning, dan ontstaat er een warm huishouden. De jongvolwassene krijgt de ruimte om zijn leven in te delen zoals hij dat wil, wonen, werken en ontspannen in een omgeving waar hij zich veilig voelt, gerespecteerd wordt, er ruimte voor talent, zorg en behoeften is, waar hij mag zijn wie hij is en waar hij gelukkig is.

Ouders spelen een grote rol in het leven van een kind met een beperking. Ouderinitiatief “Thuis” geeft ouders de ruimte om een grote rol te behouden in het leven van hun kind, waarbij de afhankelijkheidsrelatie wijzigt. De ouder blijft de belangrijke ander maar de ouder hoeft minder de verzorger te zijn.

Er is professionele hulp waar nodig, er is ruimte voor ouders om hun rol te blijven vervullen als ouder en een woning die voorziet in de balans; zelfstandig waar kan en hulp waar nodig.

Ouderinitiatief “Thuis” is nu nog op zoek naar de juiste woonlocatie in Uden, gemeente Maashorst. Voor 2028 hopen we dat deze jongvolwassenen samen kunnen gaan wonen en leven. Ouderinitiatief “Thuis” streeft er naar een woonlocatie voor circa 16 bewoners te realiseren. Elke bewoner heeft een eigen woonruimte. In dit plan wordt domotica meegenomen. De woning dient veiligheid en geborgenheid te bieden maar ook zo zelfstandig waar mogelijk. Het doel is om jongvolwassenen met een verstandelijke beperking zelfstandig te laten wonen in hun woonruimte.

Ouderinitiatief “Thuis” richt zich op jongvolwassenen met een ZZP VG 3 en ZZP VG 4. Zij ontvangen dit in de vorm van een PGB. De individuele zorg wordt gefinancierd uit het eigen ZZP van de jongvolwassene. Ouderinitiatief “Thuis” sluit een collectief contract af met een zorgaanbieder. De zorgaanbieder wordt geselecteerd op basis van aansluiting bij de missie en visie van Ouderinitiatief “Thuis”. Daarnaast stelt Ouderinitiatief “Thuis” als voorwaarde dat er een klein team van zorgprofessionals is waardoor continuïteit, geborgenheid en veiligheid gewaarborgd kunnen worden. De deskundigheid van het team van professionals sluit aan bij de zorgvragen van de jongvolwassenen. De kwaliteitskaders van de zorg worden regelmatig getoetst door Ouderinitiatief “Thuis”, en jaarlijks in de ledenvergadering worden bevindingen gedeeld. Elke jongvolwassene heeft een eigen zorgplan. Dit wordt opgesteld door de zorgprofessional in samenspraak met de jongvolwassene en zijn wettelijke vertegenwoordigers. Van alle jongvolwassenen die zich aan willen sluiten bij Ouderinitiatief “Thuis” wordt als voorwaarde gesteld dat de jongvolwassenen een curator of mentor én bewindvoerder heeft.

Achter de schermen zijn al grote stappen gezet waardoor we meer en meer geloven dat onze droom ook in 2028 gerealiseerd zal zijn. Ouderinitiatief “Thuis” heeft nog ruimte voor jongeren om mee te doen met de deze droom. Mocht je geïnteresseerd zijn dan vind je alle informatie over dit ouderinitiatief op deze website.

Voor persoonlijk contact benader je:
Katica van Schijndel
(voorzitter | 06 12 77 99 57 |) of
Ilse Derks
(vice-voorzitter | 06 12 51 67 37 ) of
mail naar het algemene emailadres.

Wonen is een basisbehoefte voor iedereen.
Vol verbinding, met passie, vol trots een thuis waar je je geborgen voelt.
Dat is waar Ouderinitiatief “Thuis” voor staat!

Thuis Waar liefde woont Herinneringen ontstaan en vrienden welkom zijn