Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Roelofarendsveen: Stichting Gwoon Onbeperkt Thuis zoekt per direct nieuwe aspirant bewoners

Logo gwoon onbeperkt thuis

Wooninitiatief Roelofarendsveen
Omdat welzijn verder gaat dan zorg alleen

Stichting Gwoon Onbeperkt Thuis is een initiatief van drie ouderparen met jongvolwassen kinderen met een meervoudige beperking.

Voor deze jongeren is het niet vanzelfsprekend en haalbaar om zelfstandig te wonen, toch verdienen ook zij een plek waar zij zich onbeperkt thuis kunnen voelen. Een huis waar zij oud kunnen worden en zichzelf kunnen zijn, juist en vooral als de ouders er niet meer zijn.

Doel is een thuis voor achttien jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Met de gemeente, fracties en diverse partners zijn gesprekken gaande over mogelijke locaties in Roelofarendsveen, in nabijheid van winkels en horeca. Gezocht wordt naar verbinding met de wijk.

Voor de zorgverlening hebben wij in ASVZ een partner gevonden die bij onze visie aansluit en denkt vanuit mogelijkheden en eigen regie. Daarnaast begeleiden zij al 25 ouderinitiatieven.

Er zullen twee heterogene groepen worden gevormd van negen bewoners, ieder met een eigen woonkamer en ruimte voor dagbesteding. Daarnaast krijgt iedere bewoner zijn/haar eigen studio.

Onze bewoners hebben een Wlz vallend onder VG 4 t/m 8, waarbij wonen en zorg apart worden gefinancierd. Wonen vanuit de Wajonguitkering en zorg vanuit VPT.

Er zijn voldoende open plaatsen beschikbaar. We zoeken naar een juiste mix van VG 4 t/m VG 8 om heterogene groepen samen te kunnen stellen.

Aanmelding geschiedt via de site.
Via het contactformulier kunt u uw interesse duidelijk maken. Daarna wordt een aanmeldformulier toegestuurd. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Screening volgt in twee stappen. ASVZ zal samen met een bestuurslid van Gwoon Onbeperkt Thuis op huisbezoek komen.

Bekijk onze website of neem contact op via de e-mail