Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Dommelstreek : Mooi Leven Huis, zoekt bewoners

Logo Mooi leven huis Dommelstreek

Martijn de Reus en Esther van Loon hebben allebei een kind met beperkingen. Ieder van hen was al even op zoek naar een fijne woonplek voor hun kind, maar konden deze niet vinden. Grote zorginstellingen doen goed werk, maar zijn voor hun kinderen te massaal en geven hun niet het juiste gevoel. Ouderinitiatieven die zij bezocht hebben waren meestal bedoeld voor verstandelijk, of licht meervoudig beperkte kinderen. Voor de zwaardere, meervoudig beperkte kinderen zijn er weinig ouderinitiatieven.

In december 2019 hebben zij de stoute schoenen aangetrokken. Hun insteek is: “Als het er niet is, dan gaan we zorgen dat het er komt!”

Samen met Philadelphia Zorg en Nabij Netwerk zijn zij gaan werken aan het creëren van een Mooi Leven Huis, een initiatief voor zowel zorg-intensieve kinderen met een meervoudige beperking, als kinderen met een enkelvoudige beperking. Juist de mix tussen deze groepen is wat zij nastreven en maakt dit initiatief onderscheidend.

Het initiatief bevindt zich nog in de opstartfase en zal in de omgeving van de Dommelstreek komen te staan, gedacht wordt aan Den Bosch en de daarom heen liggende dorpen. Op dit moment wordt de stichting opgericht en is binnenkort het eerste kennismakingsgesprek met de gemeente Den Bosch. Andere gemeentes; Vught, Boxtel, St-Michielsgestel zijn ook aangeschreven.

Het is een initiatief door ouders (geen ouderinitiatief) wordt gerealiseerd aan de hand van het Mooi Leven concept. Samen met de andere ouders wordt aan het concept vorm en inhoud gegeven. Er is al een Mooi Leven Huis gerealiseerd in Bennenkom en een aantal Mooi Leven Huizen zijn in oprichting. Het initiatief wordt gefinancierd door Zorg In Natura. (ZIN).

Het Mooi Leven Huis wil graag een verticale woning realiseren, zij zijn op zoek naar een diverse groep bewoners die 24 uur begeleiding nodig hebben en/of intensieve zorg. Deze bewoners hebben een indicatie van VG5 t/m VG8. Er is in principe geen uitsluiting op voorhand van beperking of leeftijd. Gezien de groep bewoners die zich nu ingeschreven hebben, is voor de veiligheid van alle bewoners wel belangrijk dat een bewoner geen agressief problematisch gedrag heeft, zowel verbaal als lichamelijk naar een andere bewoner. De selectie van de bewoners gaat op basis van datum van inschrijving, selectie en de samenstelling van de groepen wordt gemaakt door de gedragsdeskundige van Philadelphia, niet door de ouders!


Wij willen een groep van 30 bewoners die in 3 verschillende groepen zullen wonen. Het Mooi Leven Huis Dommelstreek wordt zo groot als nodig en zo klein als mogelijk. Zo groot als nodig om flexibel te zijn in de zorgverlening die geboden wordt en om de financiële haalbaarheid en continuïteit te garanderen voor nu en de toekomst. Zo klein als mogelijk om samen een warm, liefdevol en gelukkig thuis te creëren voor alle kinderen.

Het is de bedoeling dat buiten de gezamenlijke ruimtes die er zullen komen, elke bewoner een eigen studio heeft met daarin een keukenblok en eigen badkamer.

Daarnaast zal het Mooi Leven Huis ook een dagbesteding ruimte krijgen waar de bewoners gebruik van kunnen maken. Hierbij zal nadrukkelijk rekening gehouden worden met de behoefte van de bewoner, maat en ritme van de bewoner is hierin belangrijk. Dit is niet verplicht, er zijn ook bewoners die buiten het Mooi Leven Huis naar een dagbesteding zullen gaan.

De ouders zijn actief betrokken bij het realiseren van het Mooi Leven Huis en gaan samen in verschillende werkgroepen aan de slag om het huis te realiseren.

Na de realisatie van het huis, de planning is dat dit eind december 2023 zal zijn. Blijven de ouders de verantwoordelijkheid houden over hun kind. Samen met de verzorgers/begeleiders van Philadelphia -zorg gaan de ouders, familie, vrienden, kennissen, vrijwilligers zorgen dat de bewoners een Mooi Leven krijgen in het huis.

Er zijn 28 bewoners die zijn ingeschreven en zijn wij nog op zoek naar 2 bewoners. De voorkeur gaat op dit moment uit naar bewoners die 24 uur begeleiding/zorg nodig hebben, met een lichtverstandelijke beperking en/of meervoudige beperking.

Meer informatie is te vinden op onze website, onze Facebookpagina of je mag contact opnemen met Esther van Loon, T 06-34162823