Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Best en Oirschot: Vereniging S.T.E.R. (Stap tot Eigen Ruimte) zoekt bewoners.

Logo STER Stap tot eigen regie

Wij zijn vereniging S.T.E.R. (Stap tot Eigen Ruimte), opgericht door ouders die voor hun kinderen, met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of een licht verstandelijke beperking, binnen de dorpskern van Oirschot een wooninitiatief willen opzetten.

Vanuit dit wooninitiatief waarin wij samen werken met Cello Zorg en Stichting Ouderinitiatief Den Bongerd willen wij een woon-zorgcomplex realiseren voor 24 jongvolwassenen verdeeld over de volgende 3 groepen:

  • 2 groepen van elk 8 jongvolwassenen waarvoor 24-uurs zorg nodig is en die een Wlz-indicatie hebben
  • 1 groep van 8 jongvolwassenen die begeleiding op maat krijgen en een Wmo-beschikking hebben

Gezien de groepssamenstelling en de leeftijden van onze kinderen, hanteren wij een instroomleeftijd van 18 tot 30 jaar.

Wanneer wij naar onze kinderen kijken beseffen wij dat gebaseerd op hun individuele beperkingen, het voor hen niet mogelijk is om zelfstandig te wonen. Door het realiseren van dit woon-zorgcomplex kunnen wij voor hen een eigen plek creëren waar ze een vertrouwd, veilig en geborgen thuis zullen vinden. Een thuis waarin eenieder de mogelijkheid krijgt om zich op zijn of haar eigen niveau verder te ontwikkelen.

Van de ouders verwachten wij een actieve en participerende rol.

In nauwe samenwerking met de gemeente Oirschot en Cello Zorg is een locatie bepaald en wordt alles in gereedheid gebracht om medio 2022 met de bouw te starten. Medio 2023 zal ons woon-zorgcomplex gerealiseerd zijn.

Cello Zorg zal de zorg gaan verlenen, gebaseerd op het persoonlijk zorgplan van elke individuele bewoner.

Beschrijving van de bewonersgroepen
Er zijn 2 groepen waarvan de bewoners meer zorg en begeleiding nodig hebben. Zij zijn aangewezen op dagbesteding en hebben een inkomen vanuit de WAJONG. Deze bewoners hebben ook een grotere zorg (24-uurs zorg) en begeleiding vraag.

De bewoners van de 3e groep zullen (aangepast) werk verrichten en door begeleiding op maat zelfstandig(er) kunnen wonen. Alle jongvolwassenen zullen om de professionele begeleiding te kunnen bekostigen een PGB-budget krijgen vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) of vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Nieuwe kandidaten voldoen aan de criteria van het bewoners profiel en tevens wordt gekeken of de jongvolwassene past binnen de bestaande groep van bewoners.

Voor informatie verwijzen wij u graag naar onze website. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met onze voorzitter Arjan van den Heuvel,  T 06-53244786