Wonen zonder beperking

Den Bosch: Stichting JA! zoekt medebewoners voor hun ‘Jip en Anne huis’

Stichting Ja! is opgericht door de ouders van Jip en Anne. Jip en Anne zijn 19 jaar en genieten van het leven, ze werken en wonen nu nog thuis. Jip en Anne hebben een droom om samen met andere jong volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking in een beschutte woonvorm te gaan wonen. Stichting Ja! heeft als doel deze droom te realiseren!

Stichting JA! wil een kleinschalige en beschermde woonvorm realiseren voor 12 jongvolwassenen waarin zij in een eigen appartement zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden met daarbij de benodigde ondersteuning en begeleiding aanwezig die nodig is.


Van de ouders verwachten wij een actieve en participerende rol. Het ouderinitiatief zal onder andere hiertoe een ouderraad starten waarin ouders de mogelijkheid hebben om het bestuur van de Stichting te adviseren en mee te denken over het beleid, de huisregels en de dagelijkse gang van zaken in het ouderinitiatief.

Prettig Wonen


Zelfstandig en veilig wonen op maat voor jongvolwassenen met een beperking. In het wooninitiatief zal plek zijn voor 12 jongvolwassenen. Elk appartement heeft een eigen voordeur, woon-zitkamer met keukenblok, slaapkamer en eigen badkamer. De appartementen zijn 40 – 45 m2 ruim. De appartementen zijn ingedeeld in 2 woongroepen met ieder een eigen woonkeuken waar bewoners onder begeleiding gezamenlijk koken en eten. Daarnaast komen er ruimtes om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ondernemen zoals spelletjes doen of tv kijken. Aan ruimtes voor de huishouding is ook gedacht en er is een grote gezamenlijke tuin.

Het initiatief wordt rolstoeltoegankelijk. Bij de inrichting wordt aandacht besteed aan huiselijkheid en veiligheid zodat de woning een veilig, prettig en huiselijk thuis wordt.

Het ziet er naar uit dat we voor dit initiatief een mooie locatie hebben gevonden in Den Bosch. Als alles meezit kan eind 2020 verhuisd worden!

We vinden het belangrijk dat het wooninitiatief onderdeel is van de samenleving. We kiezen dan ook bewust voor een locatie midden in de wijk, zodat het wooninitiatief onderdeel wordt van de wijk en bewoners kunnen meedoen met de sociale activiteiten in de wijk.


Mocht de locatie Den Bosch onverhoopt niet doorgaan dan hebben we een alternatief.

Goede begeleiding


Onze wens is om de bewoners net zoals ieder ander een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden met hun talenten, daarbij rekening houdend met hun beperkingen.

Zij hebben begeleiding nodig om hun leven zelfstandig vorm en inhoud te geven, ze zijn hierbij altijd op anderen aangewezen. Samen met de begeleiding wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen ondersteuning waar nodig enerzijds en het bewandelen van ieders eigen weg anderzijds. Het is daarbij belangrijk dat de mogelijkheden niet overschat of onderschat worden. In het wooninitiatief zal flexibele en professionele ondersteuning aangeboden worden afgestemd op de individuele vraag. Dit met als doel dat elke bewoner de ruimte krijgt om zijn eigen leven te leiden, binnen de eigen mogelijkheden en tempo.

Het wooninitiatief zit in het voortraject om een geschikte zorgaanbieder te selecteren.

De bewoners


We vinden het belangrijk dat de bewoners een fijn leven hebben, het goed hebben binnen de groep en mee kunnen doen in de samenleving. Veel aandacht wordt besteed aan de groepsvorming van de groep door het ondernemen van gezamenlijke activiteiten, zoals samen koken, het huis gezellig maken, uitstapjes en spelletjes doen.

We zijn op zoek naar medebewoners voor het Jip & Anne wooninitiatief. Ben jij:
• een jongvolwassene met een (licht) verstandelijke beperking
• in de leeftijd tussen 18 en 28 jaar
• 4 dagen per week aan het werk/dagbesteding
• iemand die graag samen in een woongroep woont met andere mensen met een beperking en bereid is elkaar te helpen
• iemand die zich kan aanpassen aan de afspraken van de woongroep
• iemand die geen duidelijke, voor de omgeving storende, gedragsproblematiek heeft (denk aan agressie, seksueel ontremd gedrag, intimiderend gedrag of een verslaving)

En beschik jij over:
• een WLZ indicatie (ZZP VG 4-5-8)
• een Wajong uitkering
• ouders/wettelijk vertegenwoordigers die de visie op wonen en begeleiding van JA! Wonen onderschrijven evenals de huisregels van het initiatief

Dan komen we graag met je in contact!

Omdat we het belangrijk vinden dat de toekomstige bewoners goed bij elkaar passen, kijken we bij de selectie van de bewoners niet alleen naar de bovenstaande criteria maar ook naar de samenstelling van de groep.

Heb je interesse? Of wil je graag meer weten? Neem gerust contact met ons op, misschien ben jij wel onze toekomstige huisgenoot!


Meer informatie is te vinden op onze website of per email 

Inge ten Ham
, (moeder van Anne) T 06 – 539 50 169 
Marc Vraets
, (vader van Jip) T 06 – 506 36 239