Wonen zonder beperking

Zeist: Ouders gezocht uit de gemeente voor een op te starten wooninitiatief.

Het woonproject is een initiatief voor jongvolwassenen met autisme en een normale tot hogere intelligentie.

Ik ben een ouder van een 19 jarige zoon met autisme en ben op zoek andere ouders/vertegenwoordigers die willen participeren in het opzetten van een kleinschalig 'beschermd wonen project in de gemeente Zeist'.

Het betreft een ouderinitiatief voor jongvolwassenen met autisme die een normale tot hogere intelligentie hebben. De toekomstige bewoners moeten de regie over hun leven in eigen handen willen nemen, hun eigen voordeur kunnen beheren, open staan voor begeleiding op maat, een eigen inkomen uit werk of uitkering hebben. We willen graag een groep vormen met bewoners die elkaars goede buur zijn en elkaar ook kunnen ondersteunen bijvoorbeeld op sociaal vlak.

Momenteel hebben we al een groep ouders/vertegenwoordigers gevormd, maar we staan nog steeds open voor ouders/vertegenwoordigers die willen aanhaken. Voor het verder realiseren van dit initiatief zoeken we ouders/vertegenwoordigers die, in een actieve rol binnen het project, willen meedoen.

Wonen:
De gemeente Zeist heeft bereidheid getoond mee te willen denken in een dergelijk woonvorm. We zijn momenteel bezig met het zoeken naar een geschikte locatie.

Zorg:
In onze visie willen wij de zorg/begeleiding zelf inkopen volgens de WMO en WLZ gestelde eisen van ‘Beschermd wonen’.

Belangrijke speerpunten voor alle deelnemers zijn:

  • Bevorderen zelfredzaamheid
  • Huishoudelijke zaken zoals, koken, boodschappen, schoonmaak etc.
  • Bieden van structuur
  • Eventueel hulp bij financiële diensten.

Spreekt bovenstaande informatie u, voor uw kind, aan en wilt u meer informatie mail of bel mij dan.

Simone Engelmann, T 06-44231713.