Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Zuid Limburg: Mooi Leven Huis Zuid-Limburg zoekt bewoners

Logo Mooi leven huis Zuid-Limburg

Ouders van kinderen met een (ernstige) beperking gaan samen een nieuw thuis tot stand brengen waar warme persoonlijke zorg en alle aandacht voor hun kinderen wordt gerealiseerd.

In het Mooi Leven Huis Zuid-Limburg bouwen ouders samen aan een nieuw thuis voor hun kinderen. Op een nog nader te bepalen plek in Zuid-Limburg wordt een thuis gecreëerd waar ouders hun kind (en kinderen hun gezin) nooit helemaal los hoeven laten. Als het huis er eenmaal staat, verhuist een stukje thuis naar het Mooi Leven Huis. Zo wordt hun droom: een huis waar iedereen zich thuis voelt, werkelijkheid. Het Mooi Leven Huis wordt bestuurd door een vertegenwoordiging van ouders en een (nader te bepalen) zorginstelling, in gelijkwaardigheid. Op de werkvloer zijn zorgverleners en gezin samen verantwoordelijk voor een Mooi Leven. Een leven lang. Het wordt een tweede thuis voor bewoners met een beperking waar de ouders zelf zeggenschap houden over het leven van hun kinderen. Met vaste en betrokken zorgmedewerkers die niet vastzitten in strakke protocollen maar wél maatwerk kunnen leveren. Die, net als de ouders, de bewoners kunnen ‘lezen’. Weten wanneer ze wat nodig hebben. Kortom een huis waar de ouders met een gerust hart hun kinderen kunnen achterlaten.

Er zijn nu genoeg aanmeldingen om het huis inhoudelijk vorm te geven. Dit kalenderjaar wordt de stichting opgericht, de plaats van het Mooi Leven Huis Zuid-Limburg bepaald en gekeken welke zorgaanbieder gaat in voegen om de zorg voor zijn rekening te nemen. Dit proces wordt inhoudelijk bepaald door alle deelnemende ouders en begeleid door Nabij Netwerk. Deze organisatie heeft ervaring met het opzetten van Mooi Leven Huizen, waarvan de eerste al operationeel is in Bennekom. Het streven is om het Mooi Leven Huis Zuid-Limburg uiterlijk eind 2024 te openen.

Uiteindelijk is er plaats voor ongeveer 30 bewoners die hier zowel gaan wonen alsook dagbesteding hebben. Ook bij de dagbesteding wordt gekeken wat iedere bewoner nodig heeft. Daarom zal deze dagbesteding niet standaard van 9 tot 5 zijn, maar aansluiten bij de behoefte van de individuele bewoner. Desgewenst kan dagbesteding buiten het Mooi Leven Huis door een bewoner worden voortgezet.

Iedere bewoner krijgt een eigen studio met badkamer en genoeg ruimte voor het ontvangen van ouders en familie.

De nu deelnemende ouders zijn enthousiast omdat het maatwerk en hun betrokkenheid bij het leven van hun kind een grote wens is, die bij de bestaande instellingen niet vervuld wordt.

Waar het Mooi Leven Huis Zuid-Limburg komt wordt door de ouders in overleg met gemeenten in Zuid-Limburg bepaald. Er vinden momenteel oriënterende gesprekken met verschillende gemeenten plaats.

Het gebouw zal bestaan uit verschillende ruimtes voor wonen (woon/eetkamers), dagbesteding en de studio’s voor de bewoners. Daarnaast is het een grote wens om logeren en /of deeltijd wonen aan te bieden. Of dit mogelijk is hangt af van de financiële haalbaarheid.

Voor het realiseren van het Mooi Leven Huis Zuid-Limburg is er contact en overleg met Nabij Netwerk en met Zorgkantoor CZ. De geleverde zorg zal uit de WLZ (ZIN) worden gefinancierd.

De bewoners hebben een indicatie VG4 t/m VG8.

Alle ouders krijgen een kennismakingsgesprek met de kerngroep en gaan participeren in de grote oudergroepen die ieder een deel van de totstandkoming gaan invullen.

Wilt u meer weten bekijk dan onze website of neem contact op met Pascalle Essers, T 06-51146896.